Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Betaling under sygdom

Din medarbejders ret til betaling under sygdom i henhold til KA plejes overenskomst afhænger af flere faktorer, herunder om din medarbejder er funktionær, månedslønnet eller timelønnet.

Endelig har jeres individuelle ansættelsesaftale eller personalepolitik også indflydelse på dine forpligtelser og medarbejderens rettigheder, hvis du heri har stillet din medarbejder bedre end overenskomstens udgangspunkt.

Funktionærer og månedslønnede

I henhold til funktionærloven er sygdom lovligt forfald fra arbejdet og medarbejderen har derfor ret til fuld løn under sygdom. Dette er gældende uanset hvor kort tid medarbejderen har været ansat og uanset, hvor længe sygeforløbet varer.

I henhold til KA Plejes overenskomst har månedslønnede ret til løn under sygdom i overensstemmelse med funktionærloven.

Ikke-funktionærer og timelønnede

Ikke-funktionærer, og timelønnede i henhold til KA Plejes overenskomst, har ret til sygedagpenge under sygdom i overensstemmelse med sygedagpengelovens regler.
Sygedagpengeloven giver medarbejdere ret til betaling under sygdom fra arbejdsgiveren, hvis visse betingelser er opfyldt. 

Det er for det første et krav, at medarbejderen har været ansat i mindst 8 uger. Har medarbejderen været ansat i kortere tid, har han/hun ikke krav på betaling fra virksomheden under sin sygdom. 

Hvis din medarbejder har været ansat i mere end 8 uger, har han/hun krav på betaling under sygdom, hvis sygedagpengelovens beskæftigelseskrav over for virksomheden er opfyldt. Medarbejderen skal have haft mindst 74 arbejdstimer inden for de seneste 8 uger for at have krav på betaling under sygdom fra virksomheden. Opfylder medarbejderen dette krav, har han/hun krav på betaling under sygdom.

Du skal maksimalt betale sygedagpenge til din medarbejder i op til 30 kalenderdage. Hvis din medarbejder er syg herudover, overtager kommunen betalingsforpligtelsen. Find den aktuelle sygedagpengesats.

Virksomheden skal melde fraværet

Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at melde medarbejderens sygefravær til kommunen uanset om medarbejderen har krav på betaling under sygdom fra dig.

Du skal melde fraværet via www.virk.dk.

Vær opmærksom på fristerne for at melde fraværet, som varierer alt efter din betalingsforpligtelse. 

Husk at søge om refusion

Når du udbetaler løn til din medarbejder under sygdom, er du berettiget til at søge om refusion af sygedagpengesatsen, da du indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge fra kommunen. Din refusion er dog betinget af, at medarbejderen opfylder et beskæftigelseskravet i forhold til kommunen. Medarbejderen skal generelt have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 måneder forud for første fraværsdag og i mindst 5 af disse måneder, har været beskæftiget i mindst 40 timer i hver måned.

Du kan som udgangspunkt først modtage refusion efter 30 dages sygdom. Hvis du har tegnet en sygedagpengeforsikring via www.virk.dk, kan du dog søge refusion allerede fra 2. fraværsdag.

Du skal søge refusion via www.virk.dk.
 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her