Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Barns 1. sygedag

Retten til fravær ved børns almindelige sygdom, såsom feber, forkølelse og influenza er ikke reguleret i lovgivningen, men i overenskomster, individuelle aftaler og personalepolitikker.

I henhold til KA Plejes overenskomst med FOA, har din medarbejder ret til frihed med løn på barnets første hele sygedag. 

Hvis barnet bliver syg i løbet af medarbejderens arbejdsdag, og han/hun derfor er nødt til at forlade arbejdet, er der ret til løn de resterende arbejdstimer den pågældende dag. 

Din månedslønnede medarbejder har ret til sin fast påregnelige løn på barnets første sygedag og en timelønnet, har ret til betaling af et beløb svarende til sygedagpengesatsen.

Friheden gives til pasning af børn under 14 år, og kun den ene af forældrene har ret til denne frihed. Friheden gives på betingelse af:

  • at barnet har ophold hos medarbejderen
  • at det er nødvendigt af hensyn til det syge barn og anden pasning ikke er mulig. 
  • At tjenestefriheden er forenelig med forholdene på arbejdsstedet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA Pleje på tlf. 82 132 132 eller info@kapleje.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her