Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Om KA Pleje

Om os

Historie

Kristeligt Dansk Fællesforbund (KDF) blev stiftet i 1899 som en organisation, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere kunne mødes under nøgleordene samarbejde og dialog.

Baggrunden for at stifte KDF var netop, at mange mennesker med et kristent livs- og menneskesyn ikke kunne forlige sig med at bekæmpe hinanden ved hjælp af lange og dyre konflikter. Derfor valgte man en alternativ vej til at løse konflikter: Forhandling, mægling og voldgift.

I 1931 blev man enige om, at tiden var moden til at splitte KDF op i en arbejdsgiver- og en lønmodtagerorganisation, og siden har KA fungeret som en selvstændig og uafhængig arbejdsgiverforening.

Som en følge af regeringens initiativ i 2002 om frit valg i ældreplejen tog en gruppe af virksomheder inden for fritvalgsområdet initiativ til etablering af en arbejdsgiver- og brancheforening i samarbejde med KA.

I 2004 blev KA Pleje etableret som en selvstændig og sideordnet organisation til KA. Samtidig blev Kristelige Arbejdsgiverforeningers Hovedorganisation (KAH) stiftet som det overordnede koorinerende led mellem KA og KA Pleje. Formålet med etablering af KA Pleje er at bidrage til en positiv udvikling af fritvalgsområdet samt at hjælpe ofte små og mellemstore virksomheder, med at udvikle sig positivt i et nyt marked.

I 2004 indgik KA Pleje en kollektiv overenskomst med Forbundet af offentlige ansatte (FOA). Det var historisk, idet det er første gang, der er indgået en kollektiv overenskomst mellem en Kristelig Arbejdsgiverforening og et LO-forbund. Tilmed indeholder overenskomsten hverken ret til konflikt eller lockout.

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her