Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Oversigter

Mindsteløn

Månedslønnede

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Ikke-udd. medarb., husass., servicemedarb. Kr. 22.942,72 Kr. 23.360,01 Kr. 23.972,44
Hjemmehjælpere Kr. 24.212,80 Kr. 24.837,13 Kr. 25.456,21
Sosu-hjælpere, sygehjælpere,
besk.vejl. og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 24.719,00 Kr. 25.345,60 Kr. 25.966,97
Aut. sosu-ass., plejehjemsass. og
plejere samt sundhedsmedhjælpere
Kr. 26.304,18 Kr. 26.937,92 Kr. 27.566,45

Elever

  Pr. 1/4 2020
Sosu-hjælperelev Kr. 11.947,78
Sosu-ass.elev (1. - 12. måned) Kr. 13.173,10
Sosu-ass.elev (13. og flg. måned) Kr. 15.053,17

Timelønsansatte

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Ikke-udd. sosu-vikarer Kr. 162,51 Kr. 166,25 Kr. 169,91
Sosu-hjælpere, hjemmehjælpere
og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 190,58 Kr. 194,97 Kr. 199,26
Sygehjælpere og sundhedsmedhjælp. Kr. 194,93 Kr. 199,42 Kr. 203,80
Aut. sosu-ass., og plejere Kr. 199,24 Kr. 203,82 Kr. 208,31

Månedslønsansatte

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Ikke-udd. sosu-vikarer Kr. 149,22 Kr. 152,95 Kr. 156,77
Sosu-hjælpere, hjemmehjælpere
og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 174,57 Kr. 178,93 Kr. 183,41
Sygehjælpere og sundhedsmedhjælp. Kr. 178,65 Kr. 183,11 Kr. 187,69
Aut. sosu-ass., og plejere Kr. 180,12 Kr. 184,63 Kr. 189,25

Forskudttidstillæg

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Hverdage, 18:00 - 06:00 Kr. 48,00 Kr. 48,98 Kr. 49,99
Lørdage, 14:00 - 24:00 Kr. 39,51 Kr. 40,32 Kr. 41,15

Bemærk: For arbejde på søn- og helligdage gives et tillæg på 50% af den aktuelle timeløn (personlig løn).

Forskellige tillæg og satser

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Delt tjeneste
(pr. dag)
Kr. 46,48 Kr. 47,44 Kr. 48,41
Ændret arbejdstid (under 2 døgn før)
(pr. time)
Kr. 48,80 Kr. 49,80 Kr. 50,82
Aftalt ændret arbejdstid uden varsel
(max. 5 gange pr. måned) (pr. kvartal)
Kr. 443,91 Kr. 453,01 Kr. 462,29
Aftalt ændret arbejdstid uden varsel
(ubegrænset) (pr. kvartal)
Kr. 693,80 Kr. 708,02 Kr. 722,53
Inddragelse af ugt. fridøgn
(pr. gang)
Kr. 402,08 Kr. 410,32 Kr. 418,73
Stand by-vagter
(pr. time)
Kr. 21,34 Kr. 21,78 Kr. 22,22
Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her