Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Oversigter

Mindsteløn

Månedslønnede

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Ikke-udd. medarb., husass., servicemedarb. Kr. 22.942,72 Kr. 23.360,01 Kr. 23.972,44
Hjemmehjælpere Kr. 24.212,80 Kr. 24.837,13 Kr. 25.456,21
Sosu-hjælpere, sygehjælpere,
besk.vejl. og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 24.719,00 Kr. 25.345,60 Kr. 25.966,97
Aut. sosu-ass., plejehjemsass. og
plejere samt sundhedsmedhjælpere
Kr. 26.304,18 Kr. 26.937,92 Kr. 27.566,45

Elever

  1/6 2017 1/6 2018 1/6 2019
Sosu-hjælperelev (som er fyldt 18 år) Kr. 10.592,23    
Sosu-hjælperelev (som ikke er fyldt 18 år) Kr. 8.069,46    
Sosu-ass.elev (som er fyldt 18 år) (1. - 12. måned) Kr. 11.232,49    
Sosu-ass.elev (som er fyldt 18 år) (13. og flg. måned) Kr. 11.856,34    
Sosu-ass.elev (som ikke er fyldt 18 år) (1. - 12. måned) Kr. 8.284,71    
Sosu-ass.elev (som ikke er fyldt 18 år) (13. og flg. måned) Kr. 8.853,78    
Timelønsansatte
  1/6 2017 1/6 2018 1/6 2019
Ikke-udd. sosu-vikarer Kr. 153,97 Kr. 156,59 Kr. 158,86
Sosu-hjælpere, hjemmehjælpere
og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 180,57 Kr. 183,64 Kr. 186,30
Sygehjælpere og sundhedsmedhjælp. Kr. 184,69 Kr. 187,83 Kr. 190,55
Aut. sosu-ass., og plejere Kr. 188,77 Kr. 191,98 Kr. 194,76
Månedslønsansatte
  1/6 2017 1/6 2018 1/6 2019
Ikke-udd. sosu-vikarer Kr. 140,07 Kr. 142,87 Kr. 145,58
Sosu-hjælpere, hjemmehjælpere
og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 167,69 Kr. 171,04 Kr. 174,29
Sygehjælpere og sundhedsmedhjælp. Kr. 167,69 Kr. 171,04 Kr. 174,29
Aut. sosu-ass., og plejere Kr. 169,07 Kr. 172,45 Kr. 175,73

Forskudttidstillæg

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Hverdage, 18:00 - 06:00 Kr. 48,00 Kr. 48,98 Kr. 49,99
Lørdage, 14:00 - 24:00 Kr. 39,51 Kr. 40,32 Kr. 41,15

Bemærk: For arbejde på søn- og helligdage gives et tillæg på 50% af den aktuelle timeløn (personlig løn).

Forskellige tillæg og satser

  1/6 2020 1/6 2021 1/6 2022
Delt tjeneste
(pr. dag)
Kr. 46,48 Kr. 47,44 Kr. 48,41
Ændret arbejdstid (under 2 døgn før)
(pr. time)
Kr. 48,80 Kr. 49,80 Kr. 50,82
Aftalt ændret arbejdstid uden varsel
(max. 5 gange pr. måned) (pr. kvartal)
Kr. 443,91 Kr. 453,01 Kr. 462,29
Aftalt ændret arbejdstid uden varsel
(ubegrænset) (pr. kvartal)
Kr. 693,80 Kr. 708,02 Kr. 722,53
Inddragelse af ugt. fridøgn
(pr. gang)
Kr. 402,08 Kr. 410,32 Kr. 418,73
Stand by-vagter
(pr. time)
Kr. 21,34 Kr. 21,78 Kr. 22,22

Vikarer

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her