Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Oversigter

Mindsteløn

Månedslønnede

  1/6 2023 1/6 2024
Ikke-udd. medarb., husass., servicemedarb. Kr. 24.934,44 Kr. 25.856,36
Hjemmehjælpere Kr. 26.418,21 Kr. 27.340,13
Sosu-hjælpere, sygehjælpere,
besk.vejl. og erhvervsudd. serviceass.
Kr. 26.928,97 Kr. 27.850,89
Aut. sosu-ass., plejehjemsass. og
plejere samt sundhedsmedhjælpere
Kr. 28.528,45 Kr. 29.450,37

Elever

  Pr. 1/4 2023
Sosu-hjælperelev Kr. 12.689,39
Sosu-ass.elev (1. - 12. måned) Kr. 13.996,27
Sosu-ass.elev (13. og flg. måned) Kr. 15.983,10

Forskudttidstillæg

  1/6 2023 1/6 2024
Hverdage, 18:00 - 06:00 Kr. 52,24 Kr. 54,07
Lørdage, 06:00 - 24:00 Kr. 43,00 Kr. 44,51

Bemærk: For arbejde på søn- og helligdage gives et tillæg på 50% af den aktuelle timeløn (personlig løn).

Forskellige tillæg og satser

  1/6 2023 1/6 2024
Delt tjeneste
(pr. dag)
Kr. 50,59 Kr. 52,36
Ændret arbejdstid (under 2 døgn før)
(pr. time)
Kr. 50,82  
Aftalt ændret arbejdstid uden varsel
(max. 5 gange pr. måned) (pr. kvartal)
Kr. 462,29  
Aftalt ændret arbejdstid uden varsel
(ubegrænset) (pr. kvartal)
Kr. 722,53  
Inddragelse af ugt. fridøgn
(pr. gang)
Kr. 418,73  
Stand by-vagter
(pr. time)
Kr. 23,22 Kr. 24,03
Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her