Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Fravær

Fravær kan dække over meget forskelligt. Det, som oftest kan give problemer er sygdom. Hvad gør man, når en medarbejder melder sig syg? Hvad er en sygefraværspolitik? Men fravær kan også dække over ferie eller barsel. På denne side gennemgår vi de mange forskellige typer af fravær og giver råd og vejledning til, hvordan du kan håndtere det.

Ferie

Alle medarbejdere har i henhold til ferieloven ret til minimum 5 ugers ferie om året. Men derudover kan overenskomster give mulighed for mere.

Læs mere

Feriefridage

Feriefridage er en særlig fraværsrettighed og omtales ofte som ”den 6. ferieuge”. En medarbejders ret til feriefridage udspringer af overenskomster, individuel aftale eller virksomhedspolitik og er således ikke reguleret af ferieloven eller anden lovgivning.

Læs mere

Sygdom

Når din medarbejder bliver ramt af sygdom, opstår der mange spørgsmål og overvejelser, som du skal forholde dig til som arbejdsgiver.

Læs mere

Barnets 1. sygedag

Retten til fravær ved børns almindelige sygdom, såsom feber, forkølelse og influenza er ikke reguleret i lovgivningen - og er kun en rettighed, hvis det er aftalt i en overenskomst, individuelle kontrakter eller i andre aftaler (medarbejderhåndbog, politikker mm.). 

Læs mere

Omsorgsdage

Nogle gange kan man have brug for en fridag. Enten for at drage omsorg for sig selv eller andre - årsagerne kan være mange.

Læs mere

Barsel

Når din medarbejder skal på barsel er det vigtigt, at du som arbejdsgiver kende din medarbejders rettigheder. Barselsrettigheder er delt op i retten til fravær og retten til betaling.

Læs mere

Fravær i særlige tilfælde

Der kan opstå akutte behov for at forlade sin arbejdsplads på grund af et familiemedlems sygdom eller ulykke.

Læs mere

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her