Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Feriefridage

Feriefridage er en særlig fraværsrettighed og omtales ofte som ”den 6. ferieuge”.

En medarbejders ret til feriefridage udspringer af overenskomster, individuel aftale eller virksomhedspolitik og er således ikke reguleret af ferieloven eller anden lovgivning.

Optjening af feriefridage

Når ansættelsesforholdet er omfattet af KA Plejes overenskomst med FOA har din medarbejder ret til feriefridage, når han/hun har været ansat i 9 måneder. 

Medarbejderen optjener ret til 1,25 fridag per kvartal. Retten opnås første gang den dag i det kvartal, hvor ancienniteten opnås. Herefter gives 1,25 feriefridag hver den første i et kalenderkvartal.

For fuldtidsansatte medarbejdere, udgør én feriefridag 7,4 timer. For deltidsansatte medarbejdere, opgøres værdien af en feriefridag forholdsmæssigt. 

Er medarbejderen ansat med varierende arbejdstid beregnes 0,022 timers betalt frihed pr. times præsteret arbejde på baggrund af medarbejderens timetal det forudgående kvartal. 

Når feriefridagene ikke er afholdt

Hvis en medarbejder ikke har afholdt alle sine feriefridage inden kalenderårets udløb, kan han/hun inden 3 uger rejse krav om at få disse udbetalt. 

Hvis medarbejderen ikke gør dette, så overføres ikke-afholdte feriefridage til det næste kalenderår.

Afholdelse i forbindelse med opsigelse

I tilfælde af opsigelse, kan du i henhold til overenskomsten ikke varsle din medarbejderes feriefridage til afholdelse. Disse kan enten afholdes efter medarbejderens ønske eller også skal de udbetales. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA Pleje på tlf. 82 132 132 eller info@kapleje.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her