Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Kære kommuner, nu skal afregningsprisen genberegnes

Vores politiske chefkonsulent René Nord Hansen har en klar opfordring til landets kommuner.

René Nord Hansen, politisk chefkonsulent. Foto: Jesper Voldgaard

Regeringen har lige sendt 376 mio. kroner afsted til kommunerne til udvikling og oprettelse af faste teams i ældreplejen. Pengene er tilgængelige allerede i år, og det er fantastisk! Det betyder, at flere ældre nu kan få glæde af en mere sammenhængende indsats, hvor alle relevante kompetencer samles omkring den enkelte borger for at levere en helhedsorienteret pleje, hvilket er hele intentionen i ældrereformen.

Men skal alle ældre borgere have samme glæde af pengene, er det afgørende, at kommunerne hurtigst muligt genberegner og justerer afregningsprisen for de ikke-kommunale leverandører. De fleste private hjemmeplejeleverandører er allerede klar til at danne tværfaglige teams og arbejde helhedsorienteret, men hvis ikke kommunerne nu genberegner afregningspriserne, vil det lægge en unødvendig dæmper på udviklingen.

Aftalepartierne bag ældrereformen har bemærket, at private leverandører, der har indgået aftale med kommunerne via godkendelsesmodellen, forventes at få del i midlerne via en forhøjet afregningspris. Kommunerne bliver i aftalen gjort opmærksom på deres forpligtelse til løbende at justere afregningsprisen.

Men den samme opfordring vil vi i KA Pleje også give videre til kommuner, der benytter sig af udbudsmodellen. Giv jeres private leverandører mulighed for at få del i midlerne allerede nu, så alle borgere kan nyde godt af forbedringerne. Vi kan ikke vente på, at en udbudsperiode udløber – ældrereformen sigter mod, at alle ældre skal have glæde af tværfaglige teams med det samme.

Ved at sikre en hurtig og retfærdig genberegning af afregningsprisen, kan vi skabe lige vilkår for alle leverandører og sikre, at de ældre får den bedst mulige pleje – uanset om den leveres af kommunale eller private aktører.

Så kære kommuner, genberegn afregningsprisen nu. På den måde understøtter vi, at pengene bruges optimalt, og at alle leverandører kan bidrage til at levere en helhedsorienteret pleje.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her