Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse

Medarbejdere, der overdrages fra én virksomhed til en anden i forbindelse med salg, bortforpagtning, mm. bevarer deres forpligtelser og rettigheder overfor den nye arbejdsgiver efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Det betyder blandt andet, at den nye arbejdsgiver hæfter for eventuelle løntilgodehavender mm. Reglerne er komplicerede, og vi anbefaler derfor altid, at du søger konkret rådgivning hos os, inden du træffer beslutning i sådanne spørgsmål.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA Pleje på tlf. 82 132 132 eller info@kapleje.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her