Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Status vedr. gravides natarbejde

Ved overenskomstfornyelsen i 2023 indførtes protokollat nr. 10 om natarbejde, der implementerer NFAs anbefalinger. Protokollatet er gældende fra den 1. marts 2024.

Foto: Colourbox

Anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) lyder således:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Højst 9 timer ad gangen
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre graviditetskomplikationer.

I protokollatets stk. 2 er indsat regler om gravides natarbejde, der medfører, at virksomheden skal sikre, at gravide højst arbejder 1 nattevagt om ugen. Har virksomheden ikke mulighed for at omlægge arbejdstiden eller overføre medarbejderen til andre arbejdsopgaver, vil medarbejderen være berettiget til fravær for øvrige nattevagter ud over 1 om ugen med betaling som ved graviditetsorlov.

Det er en forudsætning for reglen i stk. 2, at Arbejdstilsynet indarbejder NFA’s anbefalinger om gravides natarbejde i for eksempel bekendtgørelse om arbejdets udførelse, samt at natarbejde ud over 1 nattevagt om ugen bliver omfattet af barselslovens § 6, stk. 2, nr. 2, således der vil være adgang til refusion. Dette er ikke sket endnu, men ventes at ske senere.

Ikke trådt i kraft
Derudover forudsætter KA Pleje, at det inden ikrafttrædelse afklares, at en eventuel omlægning af arbejdstiden eller overførsel til andre arbejdsopgaver ikke vil indebære brud på Ligebehandlingsloven.

Da forudsætningerne ikke er opfyldte, er protokollatets stk. 2 således ikke trådt i kraft den 1. marts 2024.

Selv om stk. 2 om gravides natarbejde ikke er trådt i kraft pr. 1. marts 2024, er det dog fortsat en del af NFAs anbefalinger, at gravide normalt arbejder maksimalt 1 nattevagt om ugen for at mindske risiko for abort og andre komplikationer. Overenskomstens procedure i stk. 1 skal således iagttages, hvis virksomheden har natarbejdere.

Når der er nyt om reglen i stk. 2 vedr. gravides natarbejde, vil KA Pleje vende tilbage med yderligere information herom.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA Pleje naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her