Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Oversigter

Satser pr. 1. januar 2024

De gældende satser for ATP, sygedagpenge, kørselsgodtgørelse mm.

Sygedagpenge

126,89 kr. pr. time eller 4.695,00 kr. pr. uge

1. og 2. ledighedsdag

Hel godtgørelse: 940,00 kr. pr. dag

Halv godtgørelse: 470,00 kr. pr. dag

Skattefri kørselsgodtgørelse

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt:
max. 3,79 kr./km.

Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt:
max. 2,23 kr./km.

Cykel og 45-knallert:
max. 0,61 kr./km.

ATP-satser

Månedslønnede:

Arbejdstimer pr. måned Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr. Bidrag i alt kr.
Mindst 117 99,00 198,00 297,00
Under 117, men  mindst 78 66,00 132,00 198,00
Under 78, men mindst 39 33,00 66,00 99,00
Under 39 0,00 0,00 0,00

14-dages lønnede:

Arbejdstimer i 14-dages periode Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr. bidrag i alt kr.
Mindst 54 52,20 104,40 156,60
Under 54, men mindst 36 34,80 69,60 104,40
Under 36, men mindst 18 17,40 34,80 52,20
Under 18 0,00 0,00 0,00

Ugelønnede:

Arbejdstimer pr. uge Lønmodtagerens andel kr. Arbejdsgiverens andel kr. Bidrag i alt kr.
Mindst 27 26,10 52,20 78,30
Under 27, men mindst 18 17,40 34,80 52,20
Under 18, men mindst 9 8,70 17,40 26,10
Under 9 0,00 0,00 0,00

Løsarbejdere:

Ved løsarbejdere betales ATP pr. time. Det samlede bidrag er kr. 2,13, hvoraf lønmodtagerens andel udgør kr. 0,71 og arbejdsgiverens andel udgør kr. 1,42.

Sygedagpengeforsikring

Det er muligt for mindre virksomheder, at tegne en sygedagpengeforsikring.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen og nærmere information herom kan findes på virk.dk.

Skattefri rejsegodtgørelse

For rejse med overnatning kan der max. til fortæring og småfornødenheder udbetales 574 kr. pr. døgn. Dette gælder både ind- og udland.

For rejse med overnatning kan der til logi udbetales max. 246,00 kr. pr. døgn. Chauffører, som kører med gods eller personer kan dog ikke få udbetalt den skattefrie godtgørelse på kr. 238,00.

Turistchauffører er undtaget fra denne regel. I stedet er taksterne for turistchauffører følgende:

  • Ved rejse i Danmark: 75 kr. pr. døgn
  • Ved rejse i udlandet: 150 kr. pr. døgn
Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her