Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemsservice

Medlemstilbud

Øvrig juridisk rådgivning

Har du brug for en juridisk rådgivning af en sag, som falder udenfor det, som KA Pleje og SMVdanmark kan hjælpe med, er LOU Advokater hotline relevant af ringe til.

Den er gratis for medlemmer af KA Pleje og bliver besvaret af stud.jur., jurister og advokater.

I hotlinen kan du få svar på spørgsmål indenfor følgende emner:

  • Selskabsret, herunder blandt andet rådgivning og bistand i forbindelse med selskabsstiftelse, vedtægtsændringer, kapitalforhøjelse- eller nedsættelse, omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab, internationale forhold og ejeraftaler
  • Kommercielle kontrakter, herunder blandt andet forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kommercielle kontrakter
  • EU-retlige problemstillinger, herunder konkurrenceret og udbudsret, landbrugsstøtte og hindringer for udnyttelsen af retten til fri udveksling af varer, tjenesteydelser m.v.
  • Fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og udlejningsejendomme
  • Forsikrings- og erstatningssager vedrørende alle typer af erstatningsansvar
  • Køb og salg af virksomheder, herunder i forbindelse med omstruktureringer, generationsskifter, management buyouts, joint ventures og ventureinvesteringer m.v.
  • Plan-, miljø- og ekspropriationssager
  • Immaterialret. Herunder blandt andet registrering og beskyttelse af patenter, varemærker, brugsmodeller og designs.

 

Ring til hotlinen på

91 356 797

Åbent alle hverdage 9.00 - 15.00.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her