Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Sygeferie-godtgørelse: Har du tjek på reglerne?

Er du som arbejdsgiver opmærksom på, at du skal betale sygeferiegodtgørelse, selvom du ikke er forpligtet til at betale løn under sygdom?

Foto: Colourbox

Hvad er sygeferiegodtgørelse?
Hvis dine medarbejdere ikke er berettiget til løn under sygdom – for eksempel fordi de er timelønnede eller ikke har opnået 6 måneders anciennitet –– optjener de heller ikke den almindelige feriegodtgørelse i sygeperioder. Fra 2. fraværsdag i sygeperioden optjener disse medarbejdere i stedet for feriegodtgørelse 12,5 % af deres sædvanlige løn i såkaldt sygeferiegodtgørelse.

Godtgørelsen, som betales af dig som arbejdsgiver, sikrer, at denne kategori af lønmodtagere ikke mister deres ret til betalt ferie på grund af sygefraværet. Alle arbejdstagere – syge eller ej – skal nemlig optjene ret til mindst 4 ugers betalt ferie pr. år.

Hvordan beregnes den så?
Sygeferiegodtgørelsen beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn. ”Den sædvanlige løn” forstås almindeligvis som den løn, medarbejderen har modtaget de seneste 4 uger forud for sygemeldingen – i hvert fald, hvis lønnen har været sædvanlig i perioden.

I tilfælde, hvor medarbejderen eksempelvis har afholdt ferie, vil beregningen af ”den sædvanlige løn” ske ud fra de nærmeste forudgående perioder, hvor der ikke har været sådanne usædvanlige udsving til den ene eller anden side.

Hvornår optjenes godtgørelsen?
Der er ikke noget anciennitetskrav, som skal opnås, før dine medarbejdere opnår ret til sygeferiegodtgørelse under sygdom. De har altså ret til sygeferiegodtgørelse fra ansættelsens start.

Selve sygefraværsgodtgørelsen aktiveres som udgangspunkt først på 2. sygefraværsdag i hver sygdomsperiode, og optjeningen løber indtil sygdomsperioden afsluttes.

I tilfælde, hvor medarbejderen har haft mere end 52 sygefraværsperioder i et ferieår, vil medarbejderen fra den 53. sygdomsperiode allerede starte optjeningen af sygeferiegodtgørelse på sin 1. sygefraværsdag således, at medarbejderen, trods sygefraværsperioder, optjener ret til mindst 4 ugers betalt ferie.

Hvis du har spørgsmål i forhold til sygeferiegodtgørelse, er du som medlem af KA Pleje naturligvis velkommen til at kontakte endelig juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her