Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Ansættelse

Ansættelse

Når du ansætter en medarbejder er det altid en god idé, at få udarbejdet et ansættelsesbevis, så der er klarhed om vilkårene for jeres aftale. For langt de fleste ansættelser er det lovpligtigt, at der udarbejdes et ansættelsesbevis og at dette lever op til visse indholdskrav og formkrav. 

Hvis din medarbejder skal være ansat i mere end 1 måned og med en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer i gennemsnit, er det et lovkrav, at du udleverer et ansættelsesbevis. 
De forskellige indholds- og formkrav du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, fremgår af ansættelsesbevisloven.

Nedenfor kan du læse de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med ansættelse af en medarbejder og udarbejdelse af et ansættelsesbevis.

Husk at KA Pleje har skabeloner til ansættelsesbeviser, som vi anbefaler, at du gør brug af. 

 • Hvornår skal ansættelsesbeviset senest være udleveret?

  Senest 1 måned efter at ansættelsesforholdet er begyndt, skal du som arbejdsgiver udlevere et ansættelsesbevis til medarbejderen.

  Hvis ansættelsesforholdet er indgået før 1. juli 1993 og fortsat består, skal der udleveres et ansættelsesbevis inden for 2 måneder efter at medarbejderen har anmodet om det.

 • Hvilke oplysninger skal ansættelsesbeviset som minimum indeholde?

  Alle væsentlige vilkår i ansættelsesforholdet skal fremgå af et ansættelsesbevis og følgende oplysninger skal som minimum medtages:

  • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
  •  Arbejdsstedets beliggenhed eller det sted hvor arbejdet hovedsageligt udføres. I mangel heraf, oplyses at medarbejderen er beskæftiget på forskellige steder og tilhørende hovedsæde eller arbejdsgivers adresse
  •  Stillingsbetegnelse eller beskrivelse af arbejdet
  •  Tiltrædelsesdato
  • Ansættelsens forventede varighed, såfremt det er en tidsbegrænset ansættelse
  • Ferierettigheder
  • Opsigelsesvarsler eller henvisning til reglerne herom
  • Løn samt løntillæg og udbetalingsterminer
  • Den daglige eller ugentlige arbejdstid
  • Evt. kollektiv overenskomst/aftale der regulerer ansættelsesforholdet.
 • Hvad hvis der sker ændringer i ansættelsen?

  Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet, skal du oplyse medarbejderen om ændringerne inden for 1 måned. Det kan være med et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til det eksisterende. 

 • Hvad er konsekvensen, hvis medarbejderen ikke får et ansættelsesbevis?

  Hvis du ikke lever op til din forpligtelse som arbejdsgiver, kan du blive mødt med et krav om godtgørelse for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis.
  Højesteret har i en principiel dom taget stilling til godtgørelsesniveauet for overtrædelse af ansættelsesbevisloven:

  • Undskyldelige fejl uden konkret betydning: Mellem kr. 0 og 1.000.
  •  Øvrige mangler, som dog ikke giver anledning til en sag:  Normalt kr. 2.500. Maksimalt kr. 5.000. 
  • Mangler som har givet anledning til en sag: Udgangspunkt kr. 7.500 kr. Maksimalt kr. 10.000. 
  •  Ved skærpende omstændigheder i en sag: Mellem kr. 10.000 og op til 25.000
  •  Udmåling over kr. 25.000. er forbeholdt særligt grove tilfælde. 
 • Særlige regler under overenskomsten mellem KA Pleje og FOA

  Hvis du som arbejdsgiver ikke har udleveret et ansættelsesbevis, eller det du har udleveret indeholder fejl eller mangler, skal din medarbejder gøre dig opmærksom på det og udbede sig et korrekt ansættelsesbeivs. Du har herefter 8 dage til at rette fejlen, uden at din medarbejder kan kræve godtgørelse, medmindre der foreligger systematisk brud på bestemmelsen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA Pleje på tlf. 82 132 132 eller info@kapleje.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her