Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Fravær i særlige tilfælde

Din medarbejder kan have ret til fravær i løbet af en arbejdsdag, selvom dette ikke skyldes et barns sygdom eller egen sygdom. I tilfælde af, at der opstår tvingende familiemæssige årsager i løbet af en arbejdsdag, har din medarbejder i henhold til familiefraværsloven ret til fravær fra arbejdet.

Loven omhandler de tilfælde, hvor der er tale om et kortvarigt fravær i tilfælde af sygdom eller ulykke, hvor medarbejderens tilstedeværelse er nødvendig, indtil der er taget hånd om situationen. Der er altså ikke tale om almindelige sygdomssituationer såsom feber, hovedpine eller maveonde, men akutte tilfælde af sygdom eller ulykker.

Fraværet i disse tilfælde er for medarbejderens egen regning.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA Pleje på tlf. 82 132 132 eller info@kapleje.dk.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her