Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

1. maj og Grundlovsdag: Har du tjek på reglerne?

1. maj og Grundlovsdag nærmer sig, og hvordan er det nu lige med reglerne?

Grundlovsdag skal ifølge overenskomsten mellem KA Pleje og FOA betragtes som en søgnehelligdag. Foto: Colourbox

1. maj
1. maj er ikke en officiel helligdag og betragtes heller ikke som en søgnehelligdag i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA. For medarbejdere, som er omfattet af KA Plejes overenskomst, er 1. maj dermed en almindelig arbejdsdag.

Hvis du har medarbejdere, der er omfattet af andre overenskomster, hvorefter 1. maj betragtes som en søgnehelligdag, kan du kontakte KA Pleje ved tvivl om reglerne.

Grundlovsdag
Grundlovsdag, der som bekendt falder den 5. juni, er heller ikke en officiel helligdag,

I mange tilfælde vil dagen dog blive betragtet som en søgnehelligdag, hvilket kan fremgå af en overenskomst.

Grundlovsdag skal ifølge overenskomsten mellem KA Pleje og FOA betragtes som en søgnehelligdag. I år falder Grundlovsdag på en onsdag.

For medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, gælder følgende regler for Grundlovsdag:

Betaling i forbindelse med Grundlovsdag
For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer for Grundlovsdag.

Nedsættelsen af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges, kan ske i mødeplanperioden, hvori Grundlovsdag falder eller en efterfølgende mødeplansperiode, dog senest 3 måneder efter Grundlovsdag.

For deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden.

For månedslønnede og deltidsansatte gælder, at de skal have deres aftalte løn, uanset at antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, nedsættes. På den måde får de SH-betaling.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%.

Løn for arbejde på Grundlovsdag
De medarbejdere, der udfører arbejde på Grundlovsdag, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

Månedslønnede medarbejdere har for effektiv tjeneste på Grundlovsdag (kl. 0.00 – 24.00) ret til et tillæg, beregnet pr. påbegyndte halve time. Tillægget udgør 50% af den aktuelle timeløn (personlig løn). Honorering kan ydes i form af frihed.

Timelønnede medarbejdere oppebærer for tjeneste på Grundlovsdag timeløn med tillæg af 100%.

Kontakt gerne juridisk afdeling, hvis du som KA Pleje-medlem er i tvivl om, hvordan Grundlovsdag påvirker dine medarbejdere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her