Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA Pleje roser politikerne: Ældrereform styrker valgfriheden

Det er positivt, at reformen styrker de ældres selvbestemmelse og udvider valgfriheden til også at omfatte genoptræning og rehabilitering, understegreger René Nord Hansen, KA Plejes politiske chefkonsulent.

René Nord Hansen er politisk chefkonsulent i KA Pleje. Foto: Jesper Voldgaard

”Det er en rigtig god reform, som løser mange af de udfordringer, vi ser på ældreområdet. Der er grund til at rose politikerne, der har indgået aftalen, for et grundigt arbejde og ambitiøst resultat,” siger René Nord Hansen. Han er politisk chefkonsulent i arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje, som organiserer en række private pleje- og omsorgsvirksomheder. 

”Det er særdeles positivt, at reformen styrker de ældres selvbestemmelse og udvider valgfriheden til også at omfatte genoptræning og rehabilitering. Reformen sætter rammerne, og nu er vores opgave at bidrage aktivt og konstruktivt til, at den konkrete lovgivning kommer til at afspejle de politiske intentioner,” siger Réne Nord Hansen.  

Uvildig kontrolenhed
Ældrereformen betyder, at der etableres en uafhængig kontrolenhed, som de private aktører kan gå til, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. 

”Det har vi kæmpet for, siden Ruder Konge var knægt, så det er meget tilfredsstillende, at den instans nu ser dagens lys. Man skal huske, at forudsætningen for valgfrihed er fair og fri konkurrence - derfor er det bydende nødvendigt at have en uvildig instans, som de private kan gå til, hvis myndighederne ikke følger lovgivningen,” siger René Nord Hansen. 

Ældrereformen rummer også positive initiativer i forhold til beregningen af de timepriser, som de private aktører afregnes med.  

”Vi har i KA Pleje tidligere foreslået, at der laves en ensartet procentsats på tværs af landets kommuner for de indirekte omkostninger. Det forslag bliver nu til virkelighed,” siger René Nord Hansen og minder om, at timepriserne er fuldstændig afgørende for valgfriheden: 

”Når timepriserne er kunstigt lave, som vi har set i forskellige kommuner, skræmmer man de private aktører væk, og så forsvinder de ældres valgfrihed. Gennemsigtige timepriser vil også sikre lokalpolitikerne et retvisende billede af, hvad ældreplejen koster i deres kommune. Det overblik har man ikke i en del kommuner, fordi timeprisen ganske enkelt ikke er korrekt,” siger han. 

René Nord Hansen glæder sig over, at ældrereformen pålægger kommunerne én gang årligt at foretage en genberegning og efterregulering af timepriserne. 

”Det er noget, vi har kæmpet for i årevis, for det vil sikre de private leverandører en korrekt afregning,” siger han. 

Kommuner og private ligestilles
René Nord Hansen glæder sig over, at ældrereformen et langt stykke ad vejen ligestiller kommunale og private leverandører. 

”Det har vi bedt om i 20 år, så det er glædeligt, at det nu sker. Der er ingen tvivl om, at hvis ideen om helhedspleje skal fungere i virkelighedens verden, skal de private leverandører selvfølgelig også kunne levere helhedspleje - ellers bliver de private tilbud dårligere og mere usammenhængende end det kommunale,” siger René Nord Hansen.  

Ældrereformen indeholder ikke krav om, at eksempelvis en mindre rengøringsvirksomhed skal kunne levere hele plejepakken, men derimod er der krav om, at man som rengøringsvirksomhed skal indgå som underleverandør til en samlet helhedspleje hos en hovedleverandør.  

”Det er en afgørende forskel, som giver god mening – og som åbner for flere mulige løsninger og samarbejdsmuligheder de private leverandører imellem. I KA Pleje har vi stor tiltro til, at de private leverandører kan finde sammen lokalt om at levere en god og stærk helhedspleje. I den nye lov fremgår det, at private leverandører kan gå sammen i et konsortium om at levere en helhedspleje, og det er meget positivt,” siger René Nord Hansen. 

Ligestillingen mellem kommunale og private leverandører slår dog ikke fuldstændig igennem. Når det handler om tværfaglige teams, lægges der op til forskelsbehandling. De private kan kun få del i pengene til faste teams, hvis også den pågældende kommune er i gang med faste teams. 

“Det giver ikke mening. Det betyder, at den private leverandør, der er klar til faste teams, og de ældre, der vil få glæde af det, må vente, indtil kommunen er klar. Pengene burde i stedet gives til den enkelte aktør, uanset om der er tale om en kommunal eller privat leverandør,” siger René Nord Hansen.    

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her