Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Medarbejderudvikling

Trivsel

Hvad er det, der giver en god trivsel i virksomheden?
Er det arbejdsopgaverne, kollegerne, ledelsen eller ……?

Ofte er det en kombination af flere faktorer, der skaber en god arbejdsdag, og alle i virksomheden har et ansvar overfor sig selv og hinanden for at være med til at skabe en god arbejdsdag.

Ledelsen varetager fordelingen af opgaver og sørger for, at der tages handling på et overordnet plan, men såvel ledere som medarbejdere har et ansvar for at medvirke til at skabe god trivsel til gavn for alle i virksomheden.

God trivsel er ikke nemt at definere kort og entydigt. Der er mange forhold, der påvirker trivslen, og det er individuelt hvilke forhold, der virker fremmende eller hæmmende på den enkeltes arbejdsmiljø.

Generelt handler god trivsel om "at have en god arbejdsdag". Men på den anden side skal der også være plads til en dårlig arbejdsdag, uden at der sættes fokus på dårlig trivsel. Alle, både medarbejdere som ledere, kan have en dårlig dag på arbejdet.

Overordnet er der nogle grundlæggende forhold, der har betydning for trivsel på arbejdspladsen.
1. Samspillet mellem ledere og medarbejdere og samspillet mellem kolleger
2. De krav og udfordringer som alle stilles overfor i det daglige arbejde og mulighederne for at indfri dem tilfredsstillende
3. Løbende information om virksomhedens virke

Trivsel kan man arbejde med, fx som en del af udviklingen af kulturen i virksomheden og stemningen mellem ansatte. KA’s overenskomst indeholder oven i købet en trivsels- og kompetence-pulje, som kan bruges til dette formål.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her