Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Medarbejderudvikling

MUS

MedarbejderUdviklingsSamtale (MUS) er ikke lovpligtig, men derimod et ledelsesredskab, som kan bruges på mange måder. Formålet er at sætte grundigt fokus på udviklingen af medarbejderen. De fleste vælger at holde MUS én gang årligt, men det kan gøres oftere, og det kan især være en god idé, hvis man ikke har jævnlig lejlighed til at tale med den ansatte om opgaveløsning og diverse daglige udfordringer.

KAs HR-enhed er klar til en snak om, hvordan MUS kan bruges – eller med ny inspiration til afvikling af samtalen.

Her er forslag til indhold i MUS:
• Arbejdsopgaver
• Samarbejde/fællesskab
• Lederen
• Efteruddannelse
• Fremtidsplaner
• Eventuelt
• Konklusion
• Referat (husk dato og underskrift).

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her