Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

TR-vederlag udbetales med juni-lønnen

Der udbetales vederlag til tillidsrepræsentanter, som er valgt under overenskomsten, to gange årligt: Med lønnen for juni og december.

Foto: Colourbox

Vederlaget udbetales som kompensation for den tid, tillidsrepræsentanten anvender på hvervet udover sin normale arbejdstid.

Vederlaget er hverken pensionsgivende eller feriepengeberettiget.

Størrelsen af vederlaget afhænger af valggrundlaget.

Valggrundlag til og med 49 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 9.000.

Valggrundlag mellem 50 og 99 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 16.500.

Valggrundlag på 100 personer eller derover berettiger til et årligt vederlag på kr. 33.000.

 

Udbetalt TR-vederlag refunderes af KA Pleje ved at ansøge her.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA Pleje velkommen til at tage fat i juridisk afdeling.

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her