Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

TR-vederlag skal udbetales med december-lønnen

Læs nærmere om reglerne for udbetaling af TR-vederlag og ansøgning om refusion hos KA Pleje.

Foto: Colourbox

Der udbetales vederlag til tillidsrepræsentanter, som er valgt under overenskomsten, to gange årligt - med lønnen i juni og december.

Vederlaget udbetales som kompensation for den tid, tillidsrepræsentanten anvender på hvervet udover sin normale arbejdstid. Vederlaget er hverken pensionsgivende eller feriepengeberettiget.  

Som betingelse for udbetaling af TR-vederlag skal tillidsrepræsentanten have gennemført FOAs TR-grunduddannelse.

Tillidsrepræsentanten er altså først berettiget til at modtage vederlag, når denne grunduddannelse er afsluttet uanset, at valg af tillidsrepræsentant er gennemført forinden.

Vederlag afhænger af størrelse

Størrelsen af TR-vederlaget afhænger af valggrundlaget, som opgøres i forbindelse med valg af tillidsrepræsentant og efterfølgende én gang årligt.  

Valggrundlag til og med 49 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 9.000.

Valggrundlag mellem 50 og 99 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 16.500.

Valggrundlag på 100 personer eller derover berettiger til et årligt vederlag på kr. 33.000.

For virksomheder, hvor der er valgt fællestillidsrepræsentanter, opgøres valggrundlaget som summen af de repræsenterede.

Der udbetales 50% af TR-vederlaget med lønnen i juni og tilsvarende i december.

Såfremt tillidsrepræsentanten ikke er berettiget til vederlag for den fulde periode, beregnes vederlaget forholdsmæssigt i forhold til, hvornår tillidsrepræsentanten er valgt eller har gennemført TR-grunduddannelsen.

Udbetalt TR-vederlag refunderes af KA Pleje ved ansøgning via vores hjemmeside – se link til ansøgningsblanket herunder.

Ved ansøgning skal der bl.a. oplyses om valggrundlag og valgperiode samt vedhæftes dokumentation for gennemførelse af FOAs TR-grunduddannelse (læringsbevis) samt udbetaling af vederlaget (lønseddel).

Når ansøgningen er færdigbehandlet hos os, vil virksomheden modtage en bekræftelse på refusion af beløbet.

Link til ansøgningsblanket

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her