Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Tid til sommerferie-planlægning: Husk fristerne for ferievarsling

Det er tid til at få styr på sommerferieplanlægningen, hvis du skal have størst mulig fleksibilitet med hensyn til placeringen af dine medarbejderes ferie. Dine medarbejdere har nemlig ret til tre ugers sammenhængende sommerferie, og du har mulighed for at tilrettelægge ferien, så den tager hensyn til virksomhedens drift i ferieperioden – du skal bare huske at overholde varslingsreglerne.

På grund af de lange varslingsregler i forbindelse med hovedferien er det vigtigt, at du i god tid indhenter dine medarbejderes ønsker til ferien. Foto: Colourbox

Hovedferieperiode og varsling
Den ferie, dine medarbejdere har ret til at holde i sommerperioden fra den 1. maj til den 30. september, kaldes hovedferien. Denne type ferie skal varsles mindst tre måneder inden første feriedag.

På grund af de lange varslingsregler i forbindelse med hovedferien er det vigtigt, at du i god tid indhenter dine medarbejderes ønsker til ferien.
Det er nemlig et krav, at du i samarbejde med dine medarbejdere fastlægger en plan for sommerferieafholdelse, og ved at være tidligt ude har du mulighed for at planlægge virksomhedens drift og så vidt muligt imødekomme dine medarbejderes ønsker – men samtidig har du mulighed for at varsle ferieafholdelse, hvis ferieplanlægningen ikke kan gå op ud fra medarbejdernes ønsker.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at dine medarbejdere har ret til at holde mindst fire af de fem ugers ferie i ferieåret fra 1. september til 31. august. Du kan derfor ikke varsle tre ugers hovedferie afholdt i september, selv om september indgår i hovedferieperioden.

Hvis du ansætter en medarbejder på et tidspunkt, hvor det ikke er muligt at optjene tre ugers betalt ferie til afholdelse i hovedferieperioden, har medarbejderen ret til at afholde hele den ferie, der optjenes, i sammenhæng i hovedferieperioden. Det kunne f.eks. være, hvis medarbejderen ansættes den 1. marts.

Øvrige feriedage
De feriedage, som ikke er hovedferie, kaldes restferie. Disse kan varsles afholdt med 1 måneds frist og er dermed mere smidige at have med at gøre.

Restferiedagene er ikke bundet til nogen specifik afholdelsesperiode. Disse dage kan afholdes både i hovedferieperioden og i den øvrige ferieafholdelsesperiode fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år - altså 16 måneder.

Mængden af øvrig ferie, som kan varsles afholdt med en frist på en måned, afhænger af medarbejderens ansættelsestidspunkt i løbet af ferieåret. Har medarbejderen været ansat hele ferieåret, optjenes der 10 restferiedage.

Aftaler og feriefridage
Hvis du og dine medarbejdere kan blive enige om at indgå en aftale om ferieafholdelse med kortere varsel eller på andre tidspunkter, end hvad reglerne lægger op til, kan I naturligvis gøre det. Du bør bare være opmærksom på, at de beskrevne varsler og rammer for placering skal overholdes, hvis du vil have mulighed for at beslutte, hvornår medarbejderne skal afholde deres ferie – og at få dokumentation for en aftale, hvis I indgår en aftale om at fravige fristerne for varsling.

For ansættelsesforhold, der er omfattet af overenskomsten mellem KA og FOA, optjener medarbejderne ret til 5 feriefridage i løbet af et kalenderår, når de har opnået 9 måneders anciennitet. Disse er ikke omfattet af Ferieloven og følger derfor ikke ovenstående retningslinjer.

Medarbejderne optjener ret til 1,25 feriedag den dag, der opnås 9 måneders anciennitet, og 1,25 dag pr. kalenderkvartal herefter.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her