Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Tid til at udbetale TR-vederlag

Der udbetales vederlag til tillidsrepræsentanter, som er valgt under overenskomsten, to gange årligt: Med lønnen for december og juni.

Foto: Colourbox

Vederlaget udbetales som kompensation for den tid, tillidsrepræsentanten anvender på hvervet udover sin normale arbejdstid. Vederlaget er hverken pensionsgivende eller feriepengeberettiget.

Størrelsen af vederlaget afhænger af valggrundlaget:

Valggrundlag til og med 49 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 9.000.

Valggrundlag mellem 50 og 99 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 16.500.

Valggrundlag på 100 personer eller derover berettiger til et årligt vederlag på kr. 33.000.

Udbetalt TR-vederlag refunderes af KA Pleje - ansøgningsskemaet finder du her.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA Pleje velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her