Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Søgnehelligdage og løn: Har du tjek på reglerne?

Påsken står for døren, og derfor giver det god mening at genopfriske reglerne for SH-betaling til medarbejderne.

Foto: Colourbox

SH-betaling
For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag.

For deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden.

For månedslønnede og deltidsansatte gælder, at de skal have deres aftalte løn, uanset at antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, nedsættes. På den måde får de SH-betaling.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%.

Løn for arbejde på søgnehelligdage
De medarbejdere, der udfører arbejde på helligdage, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

Månedslønnede medarbejdere har for effektiv tjeneste på søgnehelligdage (kl. 0.00 – 24.00) ret til et tillæg, beregnet pr. påbegyndte halve time. Tillægget udgør 50% af den aktuelle timeløn (personlig løn). Honorering kan ydes i form af frihed.

Timelønnede medarbejdere oppebærer for tjeneste på søgnehelligdage timeløn med tillæg af 100%.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA Pleje naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her