Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Refusion fra barselsfonden

Medarbejdere refunderes maksimalt i henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, hvis de ikke hører under dækningsområdet i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA.

Foto: Colourbox

Medarbejdere, der ikke hører under dækningsområdet i overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, er ikke omfattet af de orlovsregler, der fremgår af denne overenskomst. 

For netop denne medarbejdergruppe gælder det, at den udelukkende er omfattet af de minimumsbarselsrettigheder, der fremgår af barselsloven - og for funktionærer derudover også barselsbestemmelsen i funktionærloven.

Hvis I ønsker, at jeres medarbejder skal stilles bedre, så skal det aftales individuelt i medarbejderens ansættelseskontrakt. Det er vigtigt, at I i den forbindelse er opmærksomme på, at barselsfonden for disse medarbejdere maksimalt refunderer i henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Det fremgår af denne overenskomst, at medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt er berettiget til løn under orlov på følgende vis: 

 

- Graviditetsorlov fra 4 uger før den forventede fødsel og indtil fødslen. I denne periode betales medarbejderen sædvanlig løn.

 

- Barselsorlov fra fødslen og 14 uger frem. I denne periode betales medarbejderen sædvanlig løn. 

 

- Forældreorlov fra den 15. uge efter fødslen og 10 uger frem. Forældreorloven skal altid afholdes i en sammenhængende periode, men kan udskydes efter aftale, dog skal den være afholdt inden 40. uge efter fødslen. Under forældreorloven betales medarbejderens sædvanlige løn, for børn født efter den 1.3.19 dog maks. kr. 200/time og for børn født før den 1.3.19 maks. kr. 160/time.

 

- Fædre har ret til at afholde 14 dages fædreorlov. Fædreorloven skal afholdes indenfor de første 14 uger efter fødslen.

 

Har du spørgsmål til ovenstående, eller er du i tvivl om, hvad der gælder for din medarbejder, så må du endelig kontakte KA Pleje.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her