Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Refusion af pension til elever og lærlinge med tilbagevirkende kraft

Folketinget har vedtaget, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med virkning fra den 1. januar 2023 yder refusion for pension betalt af virksomheder til elever og lærlinge under skoleophold, dog højest 8% af den maksimale lønrefusionssats for eleven eller lærlingen.

Foto: Colourbox

Refusionen ydes for elever og lærlinge på erhvervsuddannelser, og beregnes på baggrund af oplysninger indberettet til eIndkomst i perioder med skoleophold.   

En række af de overenskomster, som gælder for elever og lærlinge, har på den baggrund indført, at elever og lærlinge med virkning tilbage fra 1. januar 2023 skal have pension efter overenskomstens sædvanlige takster og ikke særlige lærlingetakster.

Hvis dette medfører, at jeres pensionsbetalinger til lærlinge og elever er blevet ændret eller ændres, skal pensionsindberetningerne i eIndkomst opdateres i de enkelte lønperioder inden den 1. april 2024 for at opnå refusion fra AUB. AUB vil frem til 1. april 2024 automatisk hente nye oplysninger fra eIndkomst.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Har du spørgsmål vedrørende ændringer i indberetninger til eIndkomst, opfordrer vi til, at du kontakter din revisor.

Du kan læse mere om refusion af pension her.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her