Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Omsorgsdage – en vanskelig størrelse

Hvad kan omsorgsdage bruges til? Det spørgsmål besvarer vi herunder.

Foto: Colourbox

Vi oplever af og til medlemmer, der efterspørger, at det gøres mere tydeligt, hvad omsorgsdagene i overenskomsten kan bruges til.

Det lader sig vanskeligt præcisere nærmere i en overenskomst, men må i stedet ske gennem den praksis, der udvikler sig omkring brug af omsorgsdagene, herunder eventuelle afvisninger af anmodninger om omsorgsdage.

Omsorgsdagene blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2017, og blev indført med virkning fra den 1. januar 2018, henholdsvis 1. januar 2019 for børneomsorgsdagene.

Formålet var blandt andet at imødekomme de dage, der populært går under betegnelsen ”øv-dage”. Det er dage, hvor medarbejderen ikke er syg, men alligevel har brug for omsorg. Omsorg for sig selv eller sine nærmeste.

Overenskomsten siger således omkring placering af omsorgsdagene:

”Dagene placeres efter aftale mellem virksomheden og medarbejderen under hensyntagen til omsorgsdagens formål, medarbejderens behov, og virksomhedens drift. Medarbejderen giver i så god tid som muligt virksomheden besked om sit ønske om omsorgsdag(e). Virksomheden kan i helt særlige tilfælde afvise en medarbejders anmodning om omsorgsdage. Virksomheden kan ikke pålægge medarbejderen at holde sine omsorgsdage på bestemte tidspunkter.”

Da omsorgsdagens formål og medarbejderens behov indgår som hensyn ved placeringen af omsorgsdagene, må I naturligvis spørge ind til disse forhold med henblik på at kunne afveje medarbejderens behov over for virksomhedens drift.

Det fremgår dog også, at det kræver helt særlige tilfælde for, at virksomheden kan afvise medarbejderens anmodning.

Vi anbefaler, at I italesætter omsorgsdagene over for medarbejderne.

Det kan være i tilfælde af nærtståendes sygdom, dødsfald mv., hvor overenskomsten ikke giver ret til fravær med løn, det kan være, hvor medarbejderens barn er syg ud over de dage, hvor overenskomsten giver ret til fravær med løn, hvis medarbejderens dyr skal til dyrlæge, medarbejderens forældre skal flytte på plejehjem osv. Mulighederne er mange.

Ved løbende at italesætte omsorgsdagene sikrer I jer mod, at der mod slutningen af året melder sig en stor andel af medarbejderstaben, der har behov for en eller flere omsorgsdage, og hvor det bliver vanskeligt at få planlægningen til at gå op.

Dagene er afsat til omsorg, og kan ikke konverteres til udbetaling.

Udgangspunktet er således, at de omsorgsdage, der ikke er afholdt ved kalenderårets udløb, bortfalder.

Det gælder dog ikke, hvis den manglende afholdelse skyldes arbejdsgivers afvisning af medarbejderens anmodning om afholdelse. I denne situation udbetales værdien af omsorgsdagene.

Vi kan således kun opfordre til, at retten til omsorgsdagene italesættes, så de bliver brugt løbende i året, og I ikke mod årets slutning står med så mange anmodninger om omsorgsdage, at I er nødsaget til at afvise nogle og udbetale værdien.

Hvis I har spørgsmål til dette, er I meget velkomne til at kontakte juridisk afdeling på telefonnummer 82 132 132.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her