Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Nu får arbejdsgivere ret til at se coronapas og kræve test

Ny lov giver arbejdsgivere nye muligheder i forhold til coronapas og testning. Neden for gennemgår vi, hvad du skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Arbejdsgivers mulighed for at pålægge en ansat at forevise coronapas er tiltænkt at være gældende så længe, som covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Foto: Colourbox

Folketinget har vedtaget lovgivning, som giver arbejdsgiveren lovhjemmel til at se medarbejderens coronapas og/eller kræve en covid-19 test, så længe covid-19 betragtes som en samfundskritisk sygdom.

 

Fremvisning af coronapas

Det er den enkelte arbejdsgiver, som beslutter, om der skal forevises coronapas.

Arbejdsgiver kan anføre som begrundelse, at covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Arbejdsgivers mulighed for at pålægge en ansat at forevise coronapas er tiltænkt at være gældende så længe, som covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

 

Krav om test

Derudover kan en arbejdsgiver pålægge sine medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og give oplysning om testresultatet, hvis det er sagligt begrundet i væsentlig driftsmæssige hensyn eller hensynet til at begrænse spredningen af covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn.

Testmåden kan være PCR eller antigentest (kviktest).

Testen skal så vidt muligt gennemføres i den sædvanlige arbejdstid, og hvis dette ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der er forbundet med testningen.

Den ansatte vil endvidere have ret til dækning af rimelige udgifter i forbindelsen med testen.

Testen skal gennemføres på en betryggende måde, uanset om testen gennemføres på eller uden for arbejdspladsen.

Den ansatte kan afvise at lade sig teste, hvis testen skal udføres af arbejdsgiver eller en kollega, og i stedet vælge at blive testet uden for arbejdspladsen.

Den ansatte kan kræve en godtgørelse af arbejdsgiveren, hvis ovenstående betingelser ikke anses for opfyldt.

 

Information til den ansatte

Arbejdsgiveren skal skriftligt informere den ansatte, hvis der skal afkræves forevisning af coronapas eller testning af den ansatte.

Informationen skal indeholde begrundelsen for, hvorfor arbejdsgiveren ønsker forevisning af coronapas eller testning. Husk, at kravet om forevisning af coronapas alene kan begrundes med, at covid-19 er en samfundskritisk sygdom.  

Denne information kan gives til én, flere eller alle medarbejdere på samme tid.

Det vil også være muligt for arbejdspladsen at informationen gives én gang, hvis arbejdsgiveren ønsker at opretholde adgangen hertil for en længere periode.

Det anbefales dog, at informationen i så fald indeholder oplysninger om den tidsmæssige udstrækning.

Det anbefales også, at det angives, hvis der foretages daglig- eller stikprøvekontrol, oplysninger om kompensationsmulighed, hvis testen ikke kan foregå i arbejdstiden, samt at covid-19 anses for en samfundskritisk sygdom.  

Arbejdsgiveren skal sørge for, at ovenstående information også skal tilgå eventuelle valgte tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter samt at arbejdsgiveren skal orientere samarbejdsudvalget.

 

Konsekvenser for den ansatte

Oplys samtidig medarbejderen skriftligt, at hvis vedkommende ikke efterkommer arbejdsgiverens anmodning om forevisning af coronapas eller lader sig teste, vil det kunne medføre ansættelsesretlige konsekvenser.  

 

Lovens tidsperspektiv

Det fremgår af loven, at adgangen for arbejdsgiveren til at kræve forevisning af coronapas eller test ophører den 11. december 2021, medmindre Folketinget forlænger lovens tidsmæssig udstrækning.

 

Medarbejdere, som er undtaget loven

Loven omfatter ikke børn under 15 år eller personer, som kan fremvise dokumentation fra borgerservice for at være undtaget fra at få foretaget et covid-19 test grundet medicinske, fysiske eller psykiske årsager.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.  

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her