Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Løn for arbejde på søgnehelligdage

Påsken nærmer sig med hastige skridt, og derfor er det tid til at genopfriske reglerne om SH-betaling til medarbejderne.

Foto: Colourbox

SH-betaling
Påsken står for døren, og hvordan er det nu lige med reglerne om SH-betaling til medarbejderne?

For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag.

For deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden.

For månedslønnede og deltidsansatte gælder, at de skal have deres aftalte løn, uanset at antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, nedsættes. På den måde får de SH-betaling.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%.

Løn for arbejde på søgnehelligdage
De medarbejdere, der udfører arbejde på helligdagene, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

Månedslønnede medarbejdere har for effektiv tjeneste på søgnehelligdage (kl. 0.00 – 24.00) ret til et tillæg, beregnet pr. påbegyndte halve time. Tillægget udgør 50 % af den aktuelle timeløn (personlig løn). Honorering kan ydes i form af frihed.

Timelønnede medarbejdere oppebærer for tjeneste på søgnehelligdage timeløn med tillæg af 100 %.

Sommertid
Søndag den 26. marts 2023 går vi over til sommertid. Det betyder som bekendt, at uret (og havemøblerne) skal stilles frem.

Hvis man udfører natarbejde, får man dermed en times effektivt arbejde mindre, end vagtplanen ellers giver udtryk for.

Der har ikke været gennemført sag om betydningen heraf, men det arbejdsretlige udgangspunkt og KA Plejes indstilling er, at der alene skal betale for det udførte arbejde.

Hedder vagtplanen 00.00 – 07.00, og har man grundet overgang til sommertid alene udført arbejde i 6 timer, så har man ret til løn for 6 timers arbejde.

Man skal dog huske på, at uanset sommertid skal medarbejderen have sin aftalte daglige/ugentlige arbejdstid. Den ”mistede time” skal derfor placeres på et andet tidspunkt.

 

Har du spørgsmål i denne forbindelse, er du som medlem af KA Pleje meget velkommen til at kontakte juridisk afdeling på jura@ka.dk eller telefon 82 132 132.

Den 23. marts holder KA Pleje et webinar om søgnehelligdagsbetaling (SH), løn på søgnehelligdage samt sommertid, hvor vi går mere i dybden. Det er gratis at deltage i webinaret som KA Pleje-medlem. Webinaret begynder kl. 13 og varer højest en time - du kan tilmelde dig her.  

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her