Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA Pleje-formand: Kampen for valgfrihed er en fælles kamp

Regeringen og myndighederne gør meget for at begrænse det frie valg. Derfor er det afgørende, at KA Pleje og andre organisationer står sammen i kampen for valgfriheden, understreger Vibeke Haaning i sin formandsberetning på KA Plejes generalforsamling i Helsingør.

- Vi oplever, at borgernes mulighed for selvbestemmelse er under pres, og de enkelte leverandører sættes under en myndighedskontrol, der i sidste ende vil medføre, at det – som privat leverandør - ikke er muligt at gøre tingene på en anderledes måde, siger KA Pleje-formand Vibeke Haaning. Foto: Lars Salomonsen

For et halvt år siden tog KA Pleje initiativ til at samle en række interesseorganisationer, der organiserer private aktører inden for forskellige velfærdsområder som hjemmepleje, børnehaver, friskoler, privathospitaler, sociale institutioner og handicapområdet.

11 organisationer tog positivt mod initiativet. Siden har organisationerne været samlet til flere møder, og for et par uger siden indrykkede man en fælles kronik i Berlingske med overskriften ”Stop mistænkeliggørelsen af private aktører, hvis nutidens velfærdsproblemer skal løses”.

Vibeke Haaning, formand for KA Pleje, forklarer, at baggrunden for initiativet var og er en stigende bekymring for regeringens og myndighedernes modstand mod private aktører.

”Vi oplever, at borgernes mulighed for selvbestemmelse er under pres, og de enkelte leverandører sættes under en myndighedskontrol, der i sidste ende vil medføre, at det – som privat leverandør - ikke er muligt at gøre tingene på en anderledes måde. Hvis vi virkelig skal lykkes med at rykke på denne dagsorden, er det helt afgørende, at vi kan samle private aktører inden for forskellige velfærdsområder, så vi får bredt problemstillingen ud til ikke blot at være hjemmeplejeområdet,” siger hun.

Målet for gruppen er at sikre borgernes medbestemmelse og bidrage til at udvikle et godt samarbejde mellem offentlige og private aktører.

”Vi er i gang med at udarbejde en række forslag og gode ideer til, hvordan vi kan nå disse mål. Tanken er, at forslag og ideer til at styrke borgernes selvbestemmelse skal præsenteres for partiformændene fra de borgerlige partier,” siger Vibeke Haaning.

 

Venter på Højesteret

Kommunernes afregningspriser er et fast tema på KA Plejes generalforsamling. I år er ingen undtagelse.

Til efteråret skal Højesteret tage stilling til Brønderslev-sagen, hvor Vestre Landsret tilbage i 2021 dømte Brønderslev Kommune for at have underbetalt Blæksprutten, som Vibeke Haaning er medejer af.      

”I KA Pleje er vi ikke i tvivl om, at Højesteretsdommen kan få stor betydning for, hvordan kommunerne i fremtiden skal fastlægge timepriserne, og hvordan de er forpligtet, hvis de undlader eller fejlberegner timepriserne,” siger Vibeke Haaning.

Hun undrer sig over, at Kommunernes Landsforening (KL) har valgt at biintervenere i sagen til fordel for Brønderslev Kommune.

”KL har simpelthen valgt at forsvare en kommune, der har fået Vestre Landsrets ord for, at den ikke har overholdt serviceloven i forhold til timeprisberegninger – en kommune, der samtidig er blevet dømt til at efterbetale en privat leverandør. Godt nok er KL en interesseorganisation for kommunerne, men ligefrem at gå ind i en sag til forsvar for en offentlig myndighed, der har overtrådt lovgivningen, er måske lige skrap nok og mod forventning,” siger Vibeke Haaning og fortsætter:

”Det klinger hult, når KL over for politikerne har tilkendegivet, at der ikke er brug for en uafhængig klagemyndighed, som private leverandører kan klage til over kommunernes timeprisberegning, men at KL i stedet vil påtage sig opgaven med at udvikle en beregningsmodel, som kommunerne kan anvende i fremtiden. KL har siden 2003 udarbejdet forskellige regnemodeller, men lige lidt har det hjulpet på kommunernes evner til at regne. De er lige ringe.”

 

Savner opbakning: Hvor er de andre?

KA Pleje kører sager mod en række kommuner om afregningspriser.

Det siger sig selv, at sagerne er en stor økonomisk byrde for KA Pleje.

”Vi er ikke i tvivl om, at retssagerne skal føres for at sikre det frie valg for fremtiden. Men vi kunne godt have ønsket os, at andre interesseorganisationer havde meldt sig på banen med økonomisk hjælp, da det jo ikke blot er KA Plejes medlemmer, der får glæde af sagerne, når vi har vundet dem. Men vi står nu engang alene, og sådan må det være. Man må så håbe, at alle de private leverandører kan se, hvem det er, der reelt kæmper for retten til et frit valg og med tiden bakker op om KA Pleje,” siger Vibeke Haaning.

Hun fremhæver Sorø Kommune som et eksempel på, hvordan en tvist om timepriser bør håndteres.

- I Sorø har vi haft en god og konstruktiv dialog. Det har medført, at kommunen har efterbetalt vores medlem 470.000 kroner. Kommunen har herudover også efterbetalt de øvrige private leverandører i kommunen,” siger Vibeke Haaning.

Efterbetalingen betyder, at kommunen har opjusteret prisen for personlig pleje hverdag til 550 kroner pr. time. Det er en opjustering på cirka 50 procent.

”Det er dejligt med en kommune, der erkender sin fejl og er villig til at rette op. Det kunne mange andre kommuner lære noget af,” siger Vibeke Haaning.

Hun minder om, at KA Pleje tidligere har beregnet og meldt ud, at en korrekt timepris for personlig pleje som minimum skal ligge mellem 500-550 kroner.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her