Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Husk at udbetale TR-vederlag

Med lønnen for juni skal der udbetales vederlag til tillidsrepræsentanter.

Foto: Colourbox

Der udbetales vederlag til tillidsrepræsentanter, som er valgt under overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, to gange årligt - med lønnen for december og juni.

Vederlaget udbetales som kompensation for den tid, tillidsrepræsentanten bruger på hvervet udover sin normale arbejdstid. Vederlaget er hverken pensionsgivende eller feriepengeberettiget.

Størrelsen af vederlaget afhænger af valggrundlaget.

Valggrundlag til og med 49 personer berettiger til et årligt vederlag på 9.000 kr.

Valggrundlag mellem 50 og 99 personer berettiger til et årligt vederlag på 16.500 kr.

Valggrundlag på 100 personer eller derover berettiger til et årligt vederlag på 33.000 kr.

Udbetalt TR-vederlag refunderes af KA Pleje ved ansøgning her.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her