Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Har jeres medarbejdere ferie eller omsorgsdage til gode?

Den 1. september afsluttede vi det forrige ferieår, men det er først til nytår, den optjente ferie skal være afholdt. Hvis nogle af jeres medarbejdere stadig ikke har afholdt hele deres ferie, er det en god idé at læse med her. Noget af ferien kan nemlig gå tabt, hvis den ikke bliver afholdt senest den 31. december.

Foto: Colourbox

Ikke-afholdt ferie

I løbet af ferieåret, som startede den 1. september 2021 og sluttede den 31. august 2022, har de fleste danske lønmodtagere optjent ret til 5 ugers betalt ferie. Af de 5 uger skal mindst 4 som udgangspunkt være afholdt inden 31. december 2022, hvor ferieafholdelsesperioden løber til.

Afholdes de 4 ferieuger ikke inden nytår, bortfalder de som udgangspunkt, og værdien skal udbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Hvis den 5. ferieuge ikke er afholdt inden periodens udløb, er det muligt at aftale overførsel eller udbetaling af denne. Den bortfalder altså ikke nødvendigvis, hvis bare virksomheden og medarbejderen kan blive enige om en aftale.

Der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem virksomheden og medarbejderen senest den 31. december, hvis der skal foretages overførsel. Hvis I aftaler at udbetale værdien af ferie ud over den 4. ferieuge, skal beløbet udbetales inden ferieafholdelsesperiodens udløb ved midnat den 31. december.

Vær opmærksom på, at ferieoverførsel skal registreres på Virk.dk senest den 31. december. Det gælder dog ikke medarbejdere med ret til løn under ferie, som er i fortsat ansættelse. Med disse kan I blot lave en intern aftale uden særskilt registrering.

Feriedage, som ligger udenfor hovedferieperioden den 1. maj – den 30. september, kan som udgangspunkt fra arbejdsgiver varsles afholdt en måned forud for afholdelse, hvis virksomheden ønsker at fastlægge tidspunktet.

Feriefridage

Ud over de 5 ferieuger, som lønmodtagere ifølge Ferieloven optjener, vil medarbejdere, som er ansat under overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, i mange tilfælde have optjent yderligere 5 feriefridage i løbet af kalenderåret.

Fridagene afholdes som udgangspunkt inden årets udløb eller – hvis arbejdsgiver og medarbejder er enige herom – i løbet af næste år. En aftale om overførsel til næste år skal indgås senest den 31. december 2022.

Feriefridagene skal ligeledes varsles fra arbejdsgiver en måned forud for afholdelse, hvis du ønsker at fastlægge tidspunktet.

Hvis medarbejderen har feriefridage til gode den 31. december, og der ikke på dette tidspunkt er indgået aftale om senere afholdelse, udbetales værdien i stedet med januarlønnen med tillæg af feriepenge og pension.

Omsorgsdage

Medarbejdere ansat under overenskomsten mellem KA Pleje og FOA kan også have ret til 3 omsorgsdage pr. kalenderår.

Placeringen af disse dage sker efter aftale med medarbejderen, og det er således ikke muligt at pålægge medarbejderen at afholde dem på bestemte tidspunkter.

Har medarbejderen ikke afholdt sine omsorgsdage i løbet af kalenderåret, kan de ikke overføres til næste år. Værdien af dem vil dog skulle udbetales med lønudbetalingen ved udgangen af kalenderåret, hvis medarbejderen i løbet af året har anmodet om at afholde omsorgsdage, og den anmodning er blevet afvist af arbejdsgiver.

 

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA Pleje og FOA for perioden juni 2020 – maj 2023. For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes. Vi anbefaler derfor altid, at vores medlemmer kontakter juridisk afdeling, hvis I har konkrete spørgsmål i relation til jeres medarbejdere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her