Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Har du husket, at TR-vederlag skal udbetales med decemberlønnen?

De tillidsrepræsentanter, som er valgt under overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, har krav på et særligt vederlag som kompensation for den tid, der anvendes på hvervet udenfor arbejdstiden. Vederlaget udbetales med 50% halvårligt – og den næste udbetaling skal ske med decemberlønnen.

Foto: Colourbox

Sådan beregnes vederlaget

Afhængigt af valggrundlaget – det vil sige antallet af personer i virksomheden, som tillidsrepræsentanten repræsenterer – opgøres vederlagets årlige størrelse efter følgende tabel:

  • Til og med 49 personer = 9.000 kr. pr. år
  • 50 – 99 personer = 16.500 kr. pr. år
  • 100 personer eller derover = 33.000 kr. pr. år  

Med decemberlønnen skal tillidsrepræsentanten altså have 50 % af vederlaget udbetalt. Der beregnes ikke pension eller feriepenge af vederlaget.

Hvis medarbejderen ikke har været tillidsrepræsentant i den fulde periode, og dermed ikke er berettiget til det fulde vederlag, beregnes størrelsen forholdsmæssigt i forhold til, hvornår tillidsrepræsentanten er valgt.

Vær opmærksom på…

For at opnå ret til at modtage vederlaget skal tillidsrepræsentanten i første omgang vælges til et gyldigt valg i henhold til overenskomsten. Det er i øvrigt en forudsætning for udbetalingen, at tillidsrepræsentanten har gennemført FOA’s TR-grunduddannelse.

Efter gennemførelse af kurset modtager medarbejderen et kursusbevis, og en kopi af beviset udleveres til dig. Når du har modtaget en kopi af kursusbeviset, udløses pligten til at betale vederlaget.

Det er vigtigt, at du modtager en kopi af kursusbeviset. Virksomheden har nemlig mulighed for at få refunderet udgifterne til vederlaget af KA Pleje via vores hjemmeside, og i ansøgningen skal blandt andet vedhæftes dokumentation for gennemførelse af kurset og udbetaling af vederlaget.

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og FOA for perioden juni 2020 – maj 2023.

For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes. Vi anbefaler derfor altid, at vores medlemmer kontakter juridisk afdeling, hvis I har konkrete spørgsmål i relation til jeres medarbejdere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her