Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Har du husket, at du skal udbetale ferietillæg?

For mange virksomheder nærmer en vigtig dato sig: Dine medarbejderes ferietillæg skal nemlig udbetales med august-lønnen, hvis du udbetaler tillægget to gange årligt. Læs mere her, hvis du har spørgsmål til udbetaling og opgørelse af dine medarbejderes ferietillæg.

Foto: Colourbox

Udbetalingsmåder
Der findes to forskellige udbetalingsmåder, du som arbejdsgiver kan vælge mellem: Ferietillægget kan udbetales på to faste tidspunkter i løbet af året eller løbende, når jeres medarbejdere afholder deres ferie.

Ved udbetaling to gange om året udbetales det tillæg, som vedrører ferieafholdelse i perioden den 1. september til den 31. maj, med lønnen for maj, mens tillægget for perioden den 1. juni til den 31. august udbetales med lønnen for august. Benytter du denne udbetalingsmetode, skal du derfor huske at udbetale tillægget til dine medarbejdere med august-lønnen.

Betaler du ferietillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder ferie, skal du blot fortsætte med det. I den forbindelse udbetales ferietillægget med lønnen for den periode, hvor ferien reelt afholdes. Det vil sige, at hvis en medarbejder for eksempel i februar holder en af sine fem ugers ferie, skal der udbetales ferietillæg svarende til en femtedel af medarbejderens samlede ferietillæg for ferieåret med februar-lønnen.

Når en medarbejder fratræder, vil afregningen af ferietillægget se forskelligt ud, afhængigt af metoden, I har valgt. En medarbejder, som løbende får udbetalt sit ferietillæg i takt med, at ferien afholdes, skal blot modtage tillægget som sædvanligt.

Der er dog sandsynlighed for, at en medarbejder, som får tillægget udbetalt to gange årligt, har et tilgodehavende på den front. Hvis medarbejderen for eksempel har afholdt ferie op til udbetalingen med august-lønnen, og tillægget dermed endnu ikke er blevet udbetalt på fratrædelsestidspunktet, skal det afregnes med medarbejderens sidste løn.

Opgørelse
Medarbejdere, der har ferie med løn, har ret til ferietillæg. Ferietillægget beregnes ifølge overenskomsten mellem KA og FOA som 2,0 % af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere, som ikke har ferie med løn, har ikke ret til ferietillæg. De afholder ferie med feriepenge, som optjenes løbende med 12,5%.

                                                                                                                                                     

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her