Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Ferieloven ændres: Hvad betyder det for dig som arbejdsgiver?

Folketinget har vedtaget en række ændringer af Ferieloven, der trådte i kraft ved årsskiftet. Nedenfor giver vi dig overblikket over ændringerne.

Foto: Colourbox

Der er efter indførslen af den nye Ferielov, som indførte samtidighedsferie, et uventet stort beløb i feriepenge, som lønmodtagerne har undladt at hæve.

Forventningen var, at feriepengene i højere grad ville blive hævet løbende på grund af samtidighedsferie. Det har dog vist sig, at mange lønmodtagere har haft mindre beløb i uhævede feriepenge efter ferieafholdelsesperiodens udløb.

Med den tidligere Ferielov blev mindre beløb inden for en bagatelgrænse automatisk udbetalt, hvis betingelserne i øvrigt var opfyldt.

Regler gennemføres
Det er derfor vedtaget at genindføre den tidligere Ferielovs bagateludbetalingsregler tilpasset samtidighedsferie sådan, at der genindføres en bagateludbetalingsregel, hvor beløb på højst 5000 kroner før skat og arbejdsmarkedsbidrag automatisk udbetales efter udløbet af ferieafholdelsesperioden. Det gælder både for lønmodtagere, der får løn under ferie, og for lønmodtagere, der optjener feriegodtgørelse i virksomheder, der anvender KA Plejes feriegarantiordning.

Beløbet vil skulle udbetales fra arbejdsgiver, hvis det kan henføres til et ophørt ansættelsesforhold, til optjent ferie ud over 4 uger eller afholdt ferie. Hvis lønmodtageren har mere end 5000 kroner til gode, kan reglen ikke anvendes.

For lønmodtagere, som har uhævede feriepenge stående hos FerieKonto eller en feriekasse, er det vedtaget, at beløbet sættes til højst 3000 kroner efter skat og arbejdsmarkedsbidrag, da beløbet allerede er beskattet ved indbetalingen til FerieKonto eller en feriekasse.

Det er vedtaget, at bagateludbetalingsreglen udformes sådan, at uhævede feriepenge under bagatelgrænsen udbetales, uden at det skal undersøges, om lønmodtageren har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden. Det svarer til bagateludbetalingsreglerne i den tidligere Ferielov.

Skal lette arbejdsgivere for bøvl
Samtidig er det vedtaget, at beløb til og med 2500 kroner før skat og arbejdsmarkedsbidrag kan udbetales direkte til lønmodtageren i forbindelse med dennes fratræden. Dette vil være en undtagelse til, at optjent feriegodtgørelse efter Ferieloven skal indberettes til indkomstregisteret og eventuelt indbetales til FerieKonto. Den tidligere Ferielov indeholdt en tilsvarende regel.

Bestemmelsen er indført for at lette arbejdsgivere for det administrative bøvl i forbindelse med indberetning og eventuel indbetaling af feriegodtgørelse for medarbejdere med et kort ansættelsesforhold. For at undgå omgåelse af Ferielovens regler fremgår det af lovens tekst, at denne model kun kan anvendes 2 gange pr. år i forhold til den samme lønmodtager.

Derudover indeholder lovændringen tekniske præciseringer og justeringer, herunder at der skabes klarhed over håndtering af mindre end én hel feriedag efter ferieårets udløb. Hvis en lønmodtager – for eksempel fordi vedkommende er blevet ansat midt i ferieåret – ved ferieårets udløb har en såkaldt decimalferiedag til gode, så kan decimalferiedagen udbetales, hvis medarbejderen anmoder om det inden ferieårets udløb.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her