Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Få hjælp til tabt omsætning

Fra onsdag den 1. april bliver det muligt at søge den midlertidige kompensationsordning for selvstændige. Nedenfor har vi samlet info om, hvordan ordningen fungerer og søges.

Foto: Colourbox

For et par uger siden blev politikerne enige om en hjælpepakke til erhvervslivet.

Pakken består af flere elementer, som vi tidligere har beskrevet her på hjemmesiden.

Et af elementerne er en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, og den er højaktuel.

Det bliver ifølge Erhvervsstyrelsen muligt at ansøge ordningen fra onsdag den 1. april, og det kommer til at foregå digitalt via virksomhedsguiden.dk.

Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med 8. juli 2020.

Hvis man ønsker at søge ordningen, opfordrer vi til, at man kontakter sin revisor.

 

Et af hjælpepakkens andre elementer er en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter.

Den ordning kan man ikke ansøge endnu – den mulighed åbner i løbet af uge 15.

 

Vi har herunder samlet en række spørgsmål og svar fra Erhvervsstyrelsen om den midlertidige kompensationsordning for selvstændige:

 

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen gælder for virksomheder, hvor der maksimalt er 25 fuldtidsansatte. Virksomhedsformen er ikke afgørende.

For at være omfattet af ordningen skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kroner i gennemsnit pr. måned.

Det er et krav, at coronavirus har ført til et omsætningstab i virksomheden på mindst 30 procent.

Man skal være opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis man som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020.

En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

Man skal minimum eje 25 procent af en virksomhed for at kunne modtage kompensation.

Fire ejere, der hver ejer 25 procent, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kroner pr. måned pr. ejer.

 

Hvor meget kan virksomheden få i kompensation?

Kompensationen vil udgøre 75 procent af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor der blandt andet er retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kroner pr. måned og dermed i alt knap 70.000 kroner i en periode på tre måneder.

 

Eksempel: Håndværksmesteren

En selvstændig håndværksmester forventer et månedligt omsætningstab på 40.000 kroner i perioden fra 20. marts til 20. maj som følge af coronavirus.

Den gennemsnitlige månedlige omsætning for håndværksmesterens selskab var i regnskabsåret 2019 på 100.000 kroner.

Omsætningstabet svarer dermed til 40 procent.

Med kompensationsordning får håndværksmesteren derfor 23.000 kroner i kompensation fra staten pr. måned frem til 20. maj, svarende til den maksimale månedlige kompensation.

Eksemplet stammer fra Finansministeriets faktaark.  

 

Kan man både få lønkompensation til sine ansatte og samtidig modtage kompensation fra denne ordning?

Ja, hvis man som selvstændig har ansatte, kan man samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

Man kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis man også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Det vil sige, at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

 

Hvilken form for dokumentation kræves?

For at modtage kompensation skal man begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus.

Derudover skal oplysningen om et forventet omsætningstab understøttes af tro- og loveerklæringer.

 

Vil en selvstændig, som har sin ægtefælle ansat, være dækket af denne ordning?

Ja, hvis ægtefællen også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan virksomheden modtage 23.000 kroner pr. måned for hver – det vil sige 46.000 kroner om måneden i alt.

 

Kan man modtage kompensation, hvis man ikke har noget CVR-nr.?

Ja, hvis man er selvstændig uden CVR-nr., kan man få dækket 75 procent af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kroner pr. måned.

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 120.000 kroner i 2019, svarende til mindst 10.000 kroner månedligt i gennemsnit.

Det er et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020.

Det er desuden et krav, at man på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 procent som konsekvens af coronavirus i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor der blandt andet vil være retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.

 

Hvad med selvstændige, som ejer flere virksomheder?

Man kan kun modtage kompensationen én gang.

Ejer man flere virksomheder, kan man altså ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

 

Kan selvstændige, der arbejder deltid, modtage kompensation med denne ordning?

Ja, hvis de har en omsætning, der er over 10.000 kroner pr. måned, og de ejer minimum 25 procent af virksomheden.

 

Hvornår skal virksomheden være oprettet for at kunne modtage kompensation?

Virksomheden skal have eksisteret siden den 1. februar 2020.

 

Skal man tilbagebetale kompensationen, hvis man klarer sig godt resten af året?

Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 procent i den ansøgte kompensationsperiode, vil man skulle betale støtten tilbage.

Man skal også betale tilbage, hvis man som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kroner i 2020.

 

Kan sygemeldte omfattes af ordningen?

Nej, man kan ikke få dækket de samme omkostninger to gange.

Hvis man modtager sygedagpenge, vil man ikke kunne søge kompensation i samme periode.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her