Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Feriegarantiordning

 

Overenskomstdækkede virksomheder har – gennem deres medlemskab af KA Pleje– mulighed for at undlade at overføre feriepenge til FerieKonto og i stedet udbetale pengene direkte til medarbejderen, når ferien afholdes.

KA Plejes Feriegarantiordning sikrer, at en medarbejder kan få udbetalt sine feriepenge – også selv om virksomheden er gået konkurs.

Skal du anmelde et feriepengekrav, finder du vejledning og hjælp herunder.

Det er vigtigt, at du følger vejledningen nøje og sørger for at fremsende alle nødvendige oplysninger sammen med ansøgningen for at mindske sagsbehandlingstiden.

Dækning
 • Hvad dækker KA Plejes Feriegarantiordning?

  KA Plejes Feriegarantiordning dækker feriepenge, når en medlemsvirksomhed går konkurs. 

  Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling er ikke omfattet af KA Plejes Feriegarantiordning. Disse krav henvises til Lønmodtagernes Garantifond.

  Funktionærer og elever er ikke omfattet af KA Plejes Feriegarantiordning og henvises derfor til Lønmodtagernes Garantifond.

 • Hvem dækker i overgangsåret i forhold til den nye Ferielov?

  Feriepenge optjent i overgangsåret – altså i perioden fra den 1. september 2019 til og med 30. august 2020 – dækkes af Lønmodtagernes Garantifond ved en medlemsvirksomheds konkurs.

 • Hvem dækker ferie optjent efter 1. september 2020?

  Feriepenge optjent efter overgangsåret – altså fra 1. september 2020 og fremefter – dækkes af KA Plejes Feriegarantiordning ved en medlemsvirksomheds konkurs.

  Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling er ikke omfattet af KA Plejes Feriegarantiordning. Disse krav henvises til Lønmodtagernes Garantifond.

  Funktionærer og elever er ikke omfattet af KA Plejes Feriegarantiordning og henvises derfor til Lønmodtagernes Garantifond.

Ansøgning
 • Hvordan anmelder jeg som lønmodtager et feriepengekrav?

  For at anmelde dit krav, skal du ansøge her på siden og vedhæfte oversigt(er) over optjent og afholdt ferie fra www.borger.dk/feriepenge.

  Oversigterne findes sådan her:

  Log på www.borger.dk/feriepenge med dit NemID ved at klikke på den grønne boks ”Optjente feriepenge – se optjente feriepenge” og derefter på ”Videre”. Under overskriften ”Dit overblik” kan du se, hvilke ferieår du har feriepenge til gode for. Klik på ”Se detaljer” for det/de ferieår, du vil søge for og print eller gem dokumentet som pdf-fil. Det er vigtigt, at både dit navn og cpr.nr. fremgår af oversigten.

  Hvis dit krav vedrører feriepenge optjent fra 1. september 2020 og fremefter, skal du alene vedhæfte følgende:

  Kopi af den første lønseddel efter 31. august 2020,

  Kopi af den sidste lønseddel, hvor du fik udbetalt løn fra den konkursramte virksomhed, og

  Kopi af dit hovedkort, som findes i TastSelv menuen på skat.dk.

   

  Særligt vedrørende skærmprint fra mobiltelefoner og tablets: Det er ikke alle oplysninger, som kommer med, hvis der fremsendes skærmprint fra mobiltelefon, og vi opfordrer derfor til, at der anvendes pc til indhentelse af oversigter.

   

  Hvis du er enig i de oplysninger, der fremgår af oversigten, behøver du ikke vedhæfte yderligere.

 • Hvad hvis jeg ikke er enig i de beløb, der står på www.borger.dk/feriepenge?

  Er du uenig i den saldo, der fremgår af oversigten over "Optjent ferie" på www.borger.dk/feriepenge, bedes du oplyse, hvad du mener nettoferiepengegrundlaget bør være samt medsende dokumentation herfor.

  Det kan eventuelt være i form af den sidste lønseddel for det pågældende optjeningsår eller blot den sidste lønseddel, du har modtaget fra arbejdsgiveren. 

 • Hvordan anmelder jeg som fagforening feriepengekrav på vegne af medlem?

  Hvis du som fagforening anmelder kravet på vegne af et medlem, skal du følge vejledningen for anmeldelse af krav som lønmodtager.

  Der skal vedhæftes samme bilag, men du må som fagforening gerne underskrive anmeldelsen på vegne af dit medlem.

  Desuden skal du vedhæfte en opgørelse af feriepengekravet fordelt på optjeningsår og med angivelse af antal feriedage og nettoferiepengebeløb, og der skal medsendes dokumentation på trækprocent og evt. fradrag.

  Ansøges der for flere optjeningsår, skal hvert optjeningsår opgøres for sig.

Spørgsmål
 • Hvorfor skal der fremsendes dokumentation på trækprocent og fradrag?

  Tidligere blev feriepenge indberettet som nettobeløb – altså efter skat.

  Efter den nye Ferielovs ikrafttræden, indberettes feriepenge som bruttobeløb. Derfor har vi brug for dine skatteoplysninger for at kunne beregne, hvilket beløb du skal have udbetalt.

  Modtager vi ikke disse oplysninger, vil skatten af dine feriepenge blive beregnet i henhold til Kildeskattelovens § 48, stk. 8, hvoraf fremgår, at der af dine bruttoferiepenge skal svares 8% i arbejdsmarkedsbidrag og 55% i skat.

  Det betyder også, at det beløb, du kan se på www.borger.dk/feriepenge, ikke vil være det beløb, du kan få udbetalt, da der ikke er trukket skat af beløbet inden registreringen.

 • Hvornår modtager jeg mine feriepenge?

  Når din sag er færdigbehandlet, vil du modtage en mail om, at du nu kan søge om at få dine feriepenge udbetalt via www.borger.dk/feriepenge.

  En eventuel afvisning af din anmeldelse vil også blive sendt til dig på mail. 

  Dine feriepenge kan tidligst udbetales 4 uger før, du holder ferie.

  Er sagen anmeldt af din fagforening, eller har du anført din fagforening som repræsentant i sagen, vil samtlige beskeder i sagen tilgå fagforeningen, og du vil dermed blive orienteret om sagen fra fagforeningen.

 • Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

  Da vi ved, at det har stor betydning for dig at få udbetalt feriepengene, er det vigtigt for os at have en kort sagsbehandlingstid, og vi bestræber os derfor på, at du kan søge feriepenge inden for 30 dage efter anmeldelsen til KA Pleje.

  Dog vil sagsbehandlingstiden variere alt efter, hvor mange anmeldelser vi modtager, ligesom der kan være forskelle fra sag til sag. Endelig afhænger sagsbehandlingstiden også af, om vi modtager al relevant dokumentation i sagen sammen med ansøgningen, eller om vi skal vente på, at noget eftersendes.

  Vi bestræber os selvfølgelig på at udbetale feriepengene hurtigst muligt.

 • Har du spørgsmål?

  Anmelder din fagforening feriepengekravet på vegne af dig, skal du kontakte din fagforening med evt. spørgsmål.

  Anmelder du selv dit feriepengekrav, og har du i den forbindelse spørgsmål til ansøgningen eller ovenstående, er du velkommen til at kontakte Birgitte på tlf. 82 132 147 eller mail birgitte@ka.dk.  

  Når du kontakter os, er det vigtigt, at du oplyser, hvilken virksomhed du var ansat i samt din fødselsdato.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her