Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisation

Alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation, hvor arbejdsmiljøarbejdet foregår.

Organisationen består af arbejdsgiveren (eller en repræsentant), udpegede arbejdsledere samt valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Der er forskellige retningslinjer for AMO’s opgaveløsning afhængig af om virksomheden har flere eller færre end 35 ansatte. Arbejdstilsynets hjemmeside er altid opdateret med sidste nyt på området.

AMO har både en strategisk og en operationel rolle.

Strategisk skal AMO bl.a.:

1. Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed

2. Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse

3. Deltage i udarbejdelsen af APV

4. Rådgive arbejdsgiveren ift. løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige udfordringer

Operationelt skal AMO bl.a.:

1. Kontrollere arbejdsforholdene ift. sikkerhed og sundhed

2. Kontrollere at relevante parter bliver tilstrækkeligt oplært og instrueret i arbejdet

3. Opmuntre til adfærd, der fremme godt arbejdsmiljø

4. Forebygge risici og igangsætte nødvendige aktiviteter

Yderst til højre på siden kan du finde relevante skemaer.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her