Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat nr. 5: Pension

FOA – Fag og Arbejde og KA Pleje har indgået en aftale om, at virksomheder omfattet af parternes kollektive overenskomst, skal foretage indbetaling af pensionsbidrag til PenSam, for de medarbejdere der er underlagt overenskomsten.

Undtaget fra denne hovedregel er virksomheder, der ved denne aftales indgåelse (august 2005) er medlem af KA Pleje. Disse virksomheder kan som alternativ vælge at indbetale pensionsbidrag til Danica Pension.

Såfremt en virksomhed ved indmeldelsen i KA Pleje har tegnet kollektiv pensionsordning i et andet selskab end PenSam, kan indbetaling hertil fortsætte for de allerede ansatte medarbejdere, der måtte ønske dette, men for nye medarbejdere skal pensionsordningen etableres i PenSam.

FOA har tilkendegivet at de aktivt vil arbejde for at sikre KA Pleje indflydelse på udformningen af pensionsordningen, der er tilknyttet den kollektive overenskomst. Denne indflydelse kan evt. være i form af en bestyrelsespost i PenSam. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her