Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat nr. 7: Aftale om forsikringsydelser til elever

 

Elever og lærlinge, der ikke allerede er omfattet af arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har krav på følgende forsikringsydelser:

a. Invalidepension

b. Invalidesum

c. Forsikring ved kritisk sygdom

d. Dødsfaldssum.

Ordningen placeres i det pensionsselskab, der fremgår af overenskomsten, med mindre overenskomstens parter aftaler andet. KA Pleje er berettiget til, i stedet at oprette en gruppelivslignende ordning.

Omkostninger ved ordningen afholdes af virksomheden.

Såfremt medarbejderen overgår til at være omfattet af en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning, ophører virksomhedens forpligtelser efter denne bestemmelse.

Forsikringssummerne andrager følgende beløb:

• Invalidepension: kr. 60.000 årligt

• Invalidesum: kr. 100.000

• Forsikring mod kritisk sygdom: kr. 100.000

• Dødsfaldssum: kr. 300.000.

Ordningen indføres med virkning fra 1. marts 2011.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her