Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Protokollater

Protokollat nr. 1: Afvikling og placering af feriefridage, jf. § 37

Der er enighed om, at placeringen af optjente feriefridage forholdsmæssigt skal afspejle arbejdstiden i øvrigt.

Det betyder bl.a., at hvis medarbejderen i optjeningsperioden hovedsageligt har arbejdet inden for normal daglig arbejdstid, der ikke udløser genetillæg, kan fridagene ikke senere kræves afholdt på tidspunkter, der udløser genetillæg.

På samme vis kan medarbejderen ikke blive pålagt at afholde feriefridagene på tidspunkter, der ikke udløser genetillæg, hvis feriefridagene hovedsageligt er optjent på tidspunkter, hvor der blev ydet genetillæg. Har medarbejderen i optjeningsperioden arbejdet i skiftende vagter, skal placeringen af fridagene stå i forhold til arbejdstidens placering i optjeningsperioden.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her