Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 4: Pension

 

§ 15. Pension


Stk. 1. Betingelser

Der oprettes pensionsordning for medarbejdere over 18 år efter 6 måneders dokumenteret beskæftigelse under overenskomsten. Medarbejdere med en igangværende arbejdsmarkedspension indgår i denne ordning uden anciennitetskrav, når medarbejderen dokumenterer, at en anden virksomhed har indbetalt til arbejdsmarkedspensionsordningen indenfor de seneste 12 måneder forud for ansættelsen.

Stk. 2. Fordeling af pensionsbidrag

Arbejdsgiveren betaler 2/3 og medarbejderen 1/3 af det aftalte pensionsbidrag. 

Stk. 3. Elever

Elever er ikke omfattet af ordningen, medmindre andet aftales, dog medregnes elevtiden i ancienniteten.

Stk. 4. Aftale om kollektiv pensionsordning

Organisationerne har indgået en aftale om kollektiv pensionsordning, der skal benyttes.

Stk. 5. Nyindmeldte virksomheder

For nyindmeldte virksomheder i KA Pleje gælder flg. overgangsordning: Fra starten af medlemskabet betales 1/3 af det overenskomstaftalte pensionsbidrag. Efter 1 års medlemskab betales 2/3 af det overenskomstaftalte pensionsbidrag. Efter 2 års medlemskab betales fuldt bidrag.

Stk. 6. Virksomheder med eksisterende pensionsordning

Virksomheder, som allerede ved indmeldelsen i KA Pleje har etableret en kollektiv arbejdsmarkedspensionsordning, bibeholder de i virksomheden gældende satser, indtil de overenskomstmæssige satser overstiger disse.

Stk. 7. Pensionsbidrag

Pensionsbidraget beregnes af den a-skattepligtige lønindkomst, og det samlede pensionsbidrag udgør 12,3 %.

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her