Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Overenskomsten

Kapitel 1: Overenskomsten

 

§ 1. Dækningsområde

 

Stk. 1. Overenskomstforpligtede virksomheder

Overenskomsten er bindende for medlemsvirksomheder i KA Pleje.

Stk. 2. Opgaveafgrænsning

Overenskomsten omfatter løn- og ansættelsesvilkår for de på KA Pleje’s medlemsvirksomheder beskæftigede medarbejdere, der som hovedopgave er ansat til at udføre driftsmæssige serviceopgaver for danske kommuner og regioner eller opgaver af tilsvarende karakter for andre inden for praktisk hjælp, pleje og omsorg (fritvalgsordningen m.v.) samt tilhørende tilkøbsydelser.

Overenskomsten dækker endvidere plejepersonale, husassistenter og andre faggrupper indenfor FOA's naturlige faglige dækningsområde ansat på pleje-, omsorgs- og behandlingshjem samt lignende institutioner med eller uden driftsoverenskomst med kommunen eller regionen.

Stk. 3. Udførelse af andre opgaver

Udførelse af andre opgavetyper omfattes af denne overenskomst, forudsat at den enkelte medarbejders hovedopgave i ansættelsen er som beskrevet ovenfor.

Stk. 4. Forbud mod andre overenskomster

Det er overenskomstparternes forudsætning, at KA Pleje ikke indgår eller er bundet af overenskomster med andre overenskomstparter for samme faglige dækningsområde.

Det er tillige overenskomstparternes forudsætning, at KA Plejes medlemsvirksomheder ikke indgår overenskomster med andre overenskomstparter for samme faglige dækningsområde.

Stk. 5. Nyindmeldte virksomheder

En nyindmeldt virksomhed i KA Pleje, der er bundet af en anden overenskomst med FOA med samme dækningsområde, bliver frigjort fra denne ved indmeldelsen og er alene dækket af nærværende overenskomst medmindre andet aftales og under forudsætning af, at den enkelte ansattes samlede løn- og ansættelsesvilkår ikke forringes.

Stk. 6. Udmeldte virksomheder

En virksomhed, der udmeldes af KA Pleje, er bundet af nærværende overenskomst i en periode på 3 måneder efter det tidspunkt, hvor overenskomsten kunne fornyes.

 

§ 2. Overgangsbestemmelse

Som følge af denne overenskomsts indgåelse kan der ikke ske forringelser af den enkelte medarbejders samlede løn- og ansættelsesforhold.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her