Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemsservice

Arrangementer

KA Plejes generalforsamling

Generalforsamlingen, der er for KA Plejes medlemmer, foregår fredag den 27. august 2021 på Scandic Bygholm Park i Horsens.

Program

 

Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Generalforsamling

Kl. 12.15

Frokost

Kl. 13.30

Indlæg ved Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti: "Hvordan kommer Danmark på fode efter corona?"

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

Indlæg ved chefredaktør Martin Krasnik fra Weekendavisen: "Frihedens fremtid"

Kl. 19.00

Festmiddag og underholdning ved Kristian Lilholt med band, der spiller "Land II"

Generalforsamling - dagsorden

 1. Mandaterne prøves
   
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
   
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
   
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
   
 5. Valg til bestyrelsen
   
 6. Behandling af indkomne forslag
  - afstemning om SMV-manifest
   
 7. Eventuelt

 

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her