Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemsservice

Arrangementer

KA Plejes generalforsamling

Generalforsamlingen, der er for KA Plejes medlemmer, foregår fredag den 4. marts 2022 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Program

 

Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Generalforsamling

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

Indlæg ved Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00 Workshop

Kl. 19.00

Mani-festmiddag med underholdning ved Johnny Logan

Generalforsamling - dagsorden

 1. Mandaterne prøves
   
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
   
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
   
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
   
 5. Valg til bestyrelsen
   
 6. Behandling af indkomne forslag
   
 7. Eventuelt

 

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her