Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Vintertid og juletid: Hvordan påvirker det arbejdstid og løn?

Hvordan er det med lønnen, når vi skifter til vintertid, og hvordan er det nu lige med alle helligdagene i forbindelse med jul og nytår? Vi giver overblikket.

Foto: Colourbox

Vintertid
Når vi den 30. oktober skifter til vintertid, vil nogle af os få en times ekstra søvn, mens andre måske må blive på arbejdet en time længere end normalt. 

De af jeres medarbejdere, som udfører natarbejde, vil derfor få en times effektivt arbejde ekstra, hvis de normale mødetider fastholdes. 

Der har ikke været gennemført en sag om betydningen heraf, men det arbejdsretlige udgangspunkt og KA Plejes indstilling er, at der skal betales for det udførte arbejde. Hedder vagtplanen 00.00 – 07.00, og har man grundet overgang til vintertid udført arbejde i 8 timer, så har man ret til løn for 8 timers arbejde.

Man skal dog huske på, at medarbejderen - uanset vintertid - skal have sin aftalte daglige/ugentlige arbejdstid. Den ”ekstra time” kan eventuelt afspadseres på et andet tidspunkt, så medarbejderen forsat kun har sin aftalte arbejdstid. 

Helligdage
For medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem FOA og KA Pleje betragtes den 24. og 31. december som søgnehelligdage. 

Søgnehelligdage defineres under overenskomsten som helligdage, der ikke falder på en søndag. Det betyder i år, at den 24., 26. og 31. december er søgnehelligdage. 

For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. For de deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse.

De medarbejdere, der udfører arbejde på helligdagene, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

Den 25. december og den 1. januar falder i år på en søndag, og medfører derfor ikke nedsættelse af timerne, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden. Udføres der arbejde på disse dage, honoreres dette som ovenfor beskrevet.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%. Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, betales der timeløn med tillæg af 100%.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om informationerne, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte juridisk afdeling. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her