Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

TR-vederlag – det skal du vide, før du udbetaler

Hvordan er det nu lige med TR-vederlag? Få overblikket herunder.

Foto: Colourbox

Som du ved, er valgte tillidsrepræsentanter i henhold til overenskomsten berettiget til et vederlag som kompensation for den tid, der anvendes på hvervet.

Men det at være valgt som tillidsrepræsentant berettiger ikke i sig selv til modtagelse af TR-vederlag.

Før du udbetaler vederlag, skal du nemlig sikre dig, at tillidsrepræsentanten har gennemført FOAs TR-grunduddannelse: Grundkursus for TR og AMR i private virksomheder.

Det er medarbejderens ansvar at dokumentere det over for dig. Efter gennemførelsen af kurset vil medarbejderen få udleveret et kursusbevis.

Dette kursusbevis skal medarbejderen aflevere en kopi af, og først når du har modtaget kopien, er medarbejderen berettiget til at modtage TR-vederlag.

 

Og hvorfor så egentlig det?

Ifølge overenskomstens § 54, stk. 8, er det en forudsætning for udbetaling af TR-vederlag, at kurset er gennemført, og når du søger refusion for udbetalt TR-vederlag, skal du medsende kopi af kursusbeviset.

Manglende fremvisning af kursusbevis betyder altså, at tillidsrepræsentanten faktisk ikke er berettiget til at modtage TR-vederlag, og har du udbetalt uden først at have indhentet dokumentation på, at medarbejderen har gennemført kurset, så vil du få afslag på din ansøgning om refusion, da betingelserne i overenskomsten dermed ikke er opfyldt.

 

Når kursusbevis er modtaget fra medarbejderen, hvordan er det så lige med udbetaling af vederlaget?

Her er det igen vigtigt at henholde sig til, hvad der står i overenskomsten.

Af § 54, stk. 8, fremgår faktisk også, hvornår udbetaling skal ske: Nemlig med 50% halvårligt.

Det vil altså sige, at udbetaling skal ske pr. 30. juni og pr. 31. december.

Er tillidsrepræsentanten ikke berettiget til vederlag for den fulde periode, beregner man vederlaget forholdsmæssigt i forhold til, hvornår tillidsrepræsentanten har gennemført TR-grunduddannelsen eller er valgt.

Størrelsen af TR-vederlaget afhænger som bekendt af valggrundlaget, som opgøres i forbindelse med valg af tillidsrepræsentant og efterfølgende én gang årligt. 

Valggrundlag til og med 49 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 9.000.

Valggrundlag mellem 50 og 99 personer berettiger til et årligt vederlag på kr. 16.500.

Valggrundlag på 100 personer eller derover berettiger til et årligt vederlag på kr. 33.000.

 

For virksomheder, hvor der er valgt fællestillidsrepræsentanter, opgøres valggrundlaget som summen af de repræsenterede.

 

Læs nærmere om reglerne for udbetaling af TR-vederlag og ansøgning om refusion hos KA Pleje her.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her