Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Sundhedsstyrelsen: Gode erfaringer med valgfrihed

Ny evaluering viser, at ældre, der har valgt privat leverandør, er lige så godt tilfredse som borgere, der benytter den kommunale løsning.

Foto: Colourbox

En ny evaluering fra Sundhedsstyrelsen punkterer en myte, som folk, der arbejder med det frie valg på ældreområdet, har hørt igen og igen gennem årene.

Myten om, at det ikke går at lade de ældre vælge mellem en privat og kommunal leverandør, når det handler om rehabilitering, fordi de private ikke har incitament til at løfte opgaven og dermed ikke leverer høj faglig kvalitet.

Sundhedsstyrelsens evaluering dykker ned i en forsøgsordning med frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet.

Syv kommuner er med, og her har ældre de seneste par år kunnet vælge en privat leverandør frem for en kommunal til rehabilitering.

Hovedkonklusionen er, at borgere, der har valgt en privat leverandør, er lige så godt tilfredse som borgere, der benytter den kommunale løsning.

En tredjedel af de adspurgte giver i evalueringen udtryk for, at det er vigtigt selv at kunne vælge.

- Forsøgsordningen har først og fremmest givet gode erfaringer med, hvordan der kan sikres rehabiliteringsforløb af høj kvalitet, når ældre borgere kan vælge frit mellem kommunale eller private leverandører. Vi kan se, at samarbejdet lykkes, når der er klare arbejdsgange og en fælles forståelse af, hvordan der arbejdes rehabiliterende med borgeren i centrum, siger Helle Stentoft Dalum, sektionsleder i Enhed for ældre og demens i Sundhedsstyrelsen, på styrelsens hjemmeside.

KA Pleje: Styrk det frie valg

Evalueringen konstaterer, at de ældre typisk vælger en privat leverandør, fordi de ønsker kontinuitet i besøgstidspunkter og medarbejdere. Og det er noget af det, som mange roser de private for at være gode til: At skabe kontinuitet.

KA Pleje-direktør Karsten Høgild opfordrer politikerne til at styrke valgfriheden.

- I dag er det sådan, at den valgfrihed, som loven kræver inden for pleje og omsorg ikke findes, når vi taler rehabilitering. Der er heldigvis kommuner, hvor der i større eller mindre omfang er valgfrihed inden for rehabilitering, men det er langt fra alle. Det er ærgerligt, når nu de ældre er så glade for at kunne vælge og så tilfredse med det, de private leverer. Jeg vil derfor gerne opfordre politikerne til at styrke valgfriheden, så den også kommer til at gælde rehabilitering.     

 

Om rehabilitering

Formålet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne den vejledning og støtte, der er nødvendige for at blive selvhjulpen.

På ældreområdet arbejdes der i dag fokuseret med rehabiliteringsforløb, som skal hjælpe med at afklare, hvilke dagligdagsaktiviteter borgeren er i stand til at klare selv, og hvilke borgeren eventuelt fortsat har behov for hjælp til.

Et rehabiliteringsforløb varer typisk i 8-12 uger og udføres i samarbejde mellem relevante fagpersoner, for eksempel ergo- eller fysioterapeut, social- og sundhedshjælper og –assistenter, sygeplejersker og diætister.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her