Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Reminder om håndtering af ikke afholdte feriefridage og bortfald af ikke afholdte omsorgsdage

Året går på hæld, og det betyder også, at der skal gøres op med medarbejderens tilgodehavende feriefridage og ikke afholdte omsorgsdage bortfalder.

Foto: Colourbox

Feriefridage

Overenskomsten mellem FOA og KA Pleje giver medarbejdere med 9 måneders anciennitet ret til 1,25 feriefridag pr. kvartal med fast påregnelig løn.

For timelønnede ydes betalingen dog med et beløb svarende til den ansattes sygedagpenge.

I løbet af et kalenderår kan medarbejderen altså opnå ret til op til 5 feriefridage med betaling fra virksomheden.

Hvis feriefridagene ikke afholdes inden kalenderårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger efter kalenderårets udløb rejse krav om udbetaling af værdien af de ikke afholdte feriefridage ved den næstfølgende lønudbetaling.

Rejser medarbejderen ikke krav herom, overføres feriefridagene til afholdelse i næste kalenderår.

Feriefridagene kan af virksomheden placeres med en måneds varsel.

Omsorgsdage

Overenskomsten indførte med virkning fra 1. januar 2018 ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår for medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet.

Pr. 1. januar 2019 steg antallet til 3 omsorgsdage pr. kalenderår.

Med virkning fra den 1. januar 2019 fik medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til at holde barnets første sygedag, derudover ret til 1 børneomsorgsdag pr. kalenderår, uanset antallet af børn.

For at opnå ret til børneomsorgsdage skal der være tale om børn under 14 år.

Omsorgsdagene aflønnes med medarbejderens personlige løn og dermed uden arbejdstidsbestemte tillæg.

Omsorgsdage, der ikke er afholdt inden kalenderåret udløber, bortfalder, medmindre den manglende afholdelse skyldes, at virksomheden har afvist medarbejderens anmodning om omsorgsdage. I så fald skal værdien af omsorgsdagen udbetales med lønudbetalingen ved udgangen af kalenderåret.

Virksomheden kan kun i helt særlige tilfælde afvise en anmodning om omsorgsdage, og virksomheden kan ikke pålægge medarbejderen at afholde sine omsorgsdage på bestemte tidspunkter.

Skyldes den manglende afholdelse graviditets-, barsels-, fædre- eller forældreorlov, kan omsorgsdagene overføres til det efterfølgende kalenderår.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her