Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Regler for søgnehelligdage

Påsken står for døren, og derfor er det tid til at genopfriske reglerne om søgnehelligdage.

Foto: Colourbox

For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. For de deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse.

De medarbejdere, der udfører arbejde på helligdagene, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%.

Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, betales der timeløn med tillæg af 100%.

Sommertid

Søndag den 27. marts 2022 går vi over til sommertid. Det betyder som bekendt at uret (og havemøblerne) skal stilles frem.

Hvis man udfører natarbejde, får man en times effektivt arbejde mindre, end vagtplanen giver udtryk for.

Der har ikke været gennemført sag om betydningen heraf, men det arbejdsretlige udgangspunkt og KA Plejes indstilling er, at der alene skal betale for det udførte arbejde.

Hedder vagtplanen 00.00 – 07.00, og har man grundet overgang til sommertid alene udført arbejde 6 timer, så har man ret til løn for 6 timers arbejde.

Man skal dog huske på, at uanset sommertid skal medarbejderen have sin aftalte daglige/ugentlige arbejdstid. Den ”mistede time” skal derfor placeres på et andet tidspunkt.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA Pleje naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her