Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Plejefirma opsiger kontrakt med kommune i protest mod afregningspriser

Opsigelsen er en direkte konsekvens af Holstebro Kommunes afregningspriser, der på ingen måde afspejler de reelle omkostninger, der er forbundet med at levere personlig pleje.

Foto: Colourbox

Den private pleje- og omsorgsvirksomhed Kær.dk har opsagt sin kontrakt med Holstebro Kommune vedrørende levering af personlig pleje.

Opsigelsen er en direkte konsekvens af kommunens afregningspriser, der på ingen måde afspejler de reelle omkostninger, der er forbundet med at levere personlig pleje.

Opsigelsen sker med virkning fra udgangen af februar 2022.

”Det er en meget stor beslutning for os at opsige kontrakten, for vi ved, at vi og vore medarbejdere gør en positiv forskel for mange borgere. Man kan godt sige, at det er med blødende hjerte, at vi gør det, men 2021 har været det suverænt værste år for os som privat leverandør i Holstebro, så vi har reelt ikke haft noget valg, siger Dorthe Lund, der er administrerende direktør i Kær.dk.

Virksomheden fastholder kontrakten med Holstebro Kommune, når det handler om levering af praktisk hjælp.

Kraftig nedjustering af priser

Tidligere i år foretog Holstebro Kommune en kraftig nedjustering af de visiterede minutter, som Kær.dk afregnes med.

Dorthe Lund hæfter sig ved, at når man kigger på kommunens egne budgetopfølgninger, så kan den kommunale hjemmepleje ikke selv få pengene til at slå til.

”Det betyder, at politikerne har besluttet noget, som kommunen ikke selv er i stand til at efterleve. Det er reelt kun os, der skal efterleve besparelserne. Da vores køretid og arbejde med dokumentation er den samme som før besparelserne, er vi på mange måder låst i forhold til at handle,” siger Dorthe Lund og fortsætter:

”Oven i det hele oplever hele branchen enorme problemer med at rekruttere medarbejdere. Holstebro Kommunes tilgang har den konsekvens, at man skræmmer de sundhedsfaglige medarbejdere væk, og det taber vi alle på,” siger hun. 

Dorthe Lund oplyser, at Kær.dk er i dialog med de medarbejdere, som berøres af opsigelsen, med henblik på at tilknytte dem andre afdelinger og nye opgaver. 

Verserende sag

Den verserende retssag mellem Kær.dk og Holstebro Kommune om timepriser spiller en central rolle i forhold til den mistillid, som præger samarbejdet.

Det er arbejdsgiver- og brancheforeningen KA Pleje, der fører sagen mod Holstebro Kommune på vegne af Kær.dk.

Tidligere i år blev Brønderslev Kommune dømt i Vestre Landsret for at have underbetalt en privat pleje- og omsorgsvirksomhed i en lignende sag.

Brønderslev blev dømt til at betale virksomheden fem millioner i erstatning.

”De to sager minder meget om hinanden, så vi har en klar forventning om, at retten når frem til, at Holstebro Kommune har underbetalt Kær.dk,” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild.

Han understreger, at Brønderslev og Holstebro langtfra er de eneste kommuner, hvor man kører med timepriser, der er urealistisk lave. 

Prisen er den samme, uanset om det er kommunen eller en privat leverandør, der skal levere. Det er kommunen, der beregner timeprisen på baggrund af egne omkostninger.

”Man kan godt sidde med den mistanke, at nogle kommuner spekulerer i at nå frem til en lav timepris, for det giver dem to klare fordele. For det første sparer kommunerne penge. For det andet gør de det uattraktivt for private at byde ind på opgaver, og dermed risikerer vi, at den valgfrihed, som borgerne ifølge lovgivningen har krav på, sættes ud af kraft. Det er helt utilstedeligt over for kommunens egne borgere,” siger Karsten Høgild.

Kær.dk har forgæves bedt Holstebro Kommune regulere timepriserne, så de afspejler virkeligheden, ligesom virksomheden har søgt aktindsigt i beregningerne for at blive klogere på, hvordan kommunen er nået frem til timepriserne.

”Vi har orienteret kommunen om, at hvis vi skal fortsætte som leverandør af personlig pleje efter den 1. marts 2022, så forudsætter det en efterregulering på det tab, vi har haft her i 2021, samt retvisende priser fremadrettet. Det ønsker kommunen ikke, og derfor opsiger vi kontrakten på levering af personlig pleje,” siger Dorthe Lund.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her